��������-��������-��������������

بازدید سردار سلمانی از مرکز رشد خلاقیت و نوآوری مکاترونیک ۵۴۰۰ شهید استان کردستان

مرکز رشد و خلاقیت استان کردستان نیازمند حمایت بیشتری است

مرکز رشد؛

افتتاح مرکز رشد۵۴۰۰ شهید استان توسط سازمان بسیج علمی پژوهشی کردستان

مرکز رشد ۵۴۰۰ شهید استان با حضور سردار رجبی فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان روز ۵ شنبه ۱۷ اسفندماه ۹۶ با حضور روسای دانشگاه های کردستان دکتر اخلاقیان طاب ، رئیس دانشگاه ازاد اسلامی واحد سنندج دکتر کیانی، رئیس بنیاد ملی نخبگان دکتر صادقی، ریاست دانشکده فنی یزدان پناه آقای شیردل، رئیس خانه نخبگان استان دکتر امینی، و معاون بنیاد ملی نخبگان مهندس عبدالملکی و ریاست فنی و حرفه ای استان دکتر احمدی برگزار شد.

جایگاه و برکات دین و مقام و منزلت بزرگان دینی؛

استفاده از دریای زلال علم دانشگاه در معرفی فرهنگ شهید و شهادت

برگزاری نشست تخصصی کنگره ۵۴۰۰ شهید استان در دانشگاه کردستان با حضور معاونت های دانشگاه و اساتید گروه های مختلف دانشگاه های استان امروز چهارشنبه برگزار شد.