��������-��������

یادداشت/

صدای پارس از پاریس شنیده می شود

در پی اهانت مجدد نشریه شارلی ابدو به مکتب تشیع و مراجع تقلید، باید گفت وقتی کفگیر غرب برای جلوگیری از رشد اسلام به کف دیگ می‌خورد ناگزیر می شود به عالی‌ترین مقدسات اسلام و مکتب تشیع توهین کند.

فرادانشمند راستگویی که ۴۰۰۰ دانشجو پرورش داد

دور از ذهن نیست از خاندانی که طلب علم و دانش را واجب می داند فرزندی زاده شود که جهانیان را به شگفتی وادارد. دانشمندان فرانسوی متعجب مانده اند که ۱۳۰۰ سال قبل چه طور فردی چنین اطلاعات جامعی در مباحث مختلف علمی داشته و آن را به شاگردان خود انتقال داده است. آنان از آن فرد به عنوان مغز متفکر جهان شیعه و استاد جابربن حیان تجلیل می‌ کنند.