��������-������-������������-��������

یک پژوهشگر گیاهان دارویی مطرح کرد

ترمیم عصب با آقطی

یک پژوهشگر گیاهان دارویی بر لزوم توجه به منابع عظیم و قابل دسترس گیاه آقطی در شمال ایران به منظور توسعه محصولات دارویی دانش بنیان و نوآورانه تاکید کرد.

رئیس سازمان غذا و دارو:

۲۰ استان کشور در حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی فعالیت می کنند/تبدیل ایران به عنوان قطب سلول درمانی

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: درحال حاضر هسته های رشد و فناوری و شرکت های دانش بنیان در بیش از ۲۰ استان کشور درحال فعالیت در حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی هستند و بسیاری از شرکت های دانش بنیان در مراکز استان ها و طی برنامه سلول های بنیانی شکل گرفته اند.

سلول‌های بنیادی چه نوع سلول‌هایی هستند؟

سلولها کوچکترین واحد زنده در بدن جانداران هستند که دارای صدها نوع مختلف می باشند اما احتمالا تابحال اسم سلول های بنیادین را شنیده اید، سلول های بنیادین یکی از همین صدها نوع سلولهای موجود در بدن ما انسانهاست.

توسط محققان دانشکده پزشکی سان دیگو کالیفرنیا؛

درمان آسیب های نخاعی با پیوند سلول های بنیادی عصبی در میمون ها

گروهی از دانشمندان علوم اعصاب و جراحان به سرپرستی محققان در دانشکده پزشکی سان دیگو کالیفرنیا، با موفقیت سلولهای بنیادی عصبی انسان را به میمونهای ریزوس با آسیب نخاعی پیوند زدند. پیوند ها نه تنها زنده ماندند، بلکه صدها هزار آکسون و سیناپس های انسانی را به وجود آوردند که در نتیجه توانست عملکرد باله جلو را در میمون ها بهبود بخشد.