��������-������

جریان های شکافنده عامل مرگ شناگران در دریا

جريان­های شکافنده، جريان­های کم عرض و قدرتمندی هستند که هنگام شكست موج و بازگشت آب به سوی دریا از ناحيه نزديک خط ساحلی به طرف دريا گسترش مي­ يابند و عامل غرق شدن افراد بسیاری است.