��������

همپا؛

موفقیت ها دست یافتنی و قابل تحقق خواهند بود

برگزاری همایش همپا در سالن تبلیغات اسلامی شهرستان سنندج ۹ بهمن ماه ۹۶ با همکاری قرارگاه پیشرفت و آبادانی و سازمان بسیج علم پژوهشی و فناروی استان کردستان برگزار شد.

همپا؛

کاوش برای حلقه گمشده تجاری سازی

رؤسا و معاونین سازمان های تامین اجتماعی، بهزیستی، بانک های سطح استان، کمیته امداد و برخی ارگان های دیگراز طرفی به منظور کمک به کاهش بیکاری و با هدف اشتغال زایی و از طرف دیگر به منظور جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر در تاریخ ۲۸ بهمن تشکیل شد.