��������

رییس سازمان جنگلها ومراتع کشورهشدار داد

فرسایش خاک سالانه به میزان سد امیرکبیر است

ایران کشوری با وسعت کل آن یک میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومترمربع است که ۱۱ درصد این وسعت تحت کشاورزی، ۵۰ درصد چراگاه‌های دائمی،۹ درصد جنگل‌ها و بیشه‌زارها و ۳۰ درصد را اراضی دیگر در بر گرفته است.

برای اولین بار در کشور ؛

سیستم هوشمند کنترل حریق خودرو ساخته شد

شاهین ملکی مخترع بیجاری و دانشجوی مهندسی برق دانشگاه تبریز برای اولین بار در کشور موفق به ساخت دستگاه جلوگیری از حریق وسایل نقلیه شد.