��������

نجات مار دو سر در نیوجرسی آمریکا

چهار چشم و دو زبان نام این مار را “دیو ۲سر” گزاشته اند.

کلاکت۴۴-مواد شیمیایی خاص

این کلاکت به ماده شیمیایی خاص با خواصی عجیب می پردازد

کلاکت۴۴-ماده شیمیایی با خواصی عجیب و کاربردی

امروز در کلاکت به معرفی ماده ای می پردازیم که مقاومت عجیبی در برابر اجسام دارد.