������-������������-�������-����������-������

طرح نابودی خزر کلید خورد

محقق و پژوهشگر حوزه منابع آب و محیط زیست گفت: عملیات شیرین سازی و نمک زدایی آب سبب تولید حجم عظیم نمک شده و شوری خاک این را چند برابر کرده و آینده زیست بوم را با نابودی جدی مواجه خواهد ساخت. غلظت خروجی آب شیرین کن ها باعث افزایش شوری خزر شده و باعث نابودی کامل حیات جانوری و گیاهی منطقه و آسیب جدی به زیستگاه های دریایی و ساحلی وارد خواهد ساخت.

در میزگرد طرح انتقال آب دریایی خزر مطرح شد:

نیاز اعتباری ۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومانی برای طرح انتقال آب دریای خزر/ شکست بیش از ۳۰۰ پروژه طرح انتقال آب در جهان

پرونده طرح انتقال ‌آب دریای خزر در حالی که به ظاهر بسته شده که تلاش‌های افراد ذینفع در این حوزه همچنان ادامه دارد و نیاز اعتباری این طرح در حال حاضر ۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است و سالیانه قرار است ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب پس از شیرین سازی از دریایی خزر به فلات مرکزی منتقل شود.