������-����������-��-������������-������-������������������

توسط دانش آموزان دختر کرمانی ساخته شد؛

دستگاه اتوماتیک رنگ آمیزی و شستشوی لام های آزمایشگاهی

مهتاب شریف‌زاده و فاطمه فتحی‌زاده دانش‌آموزان مقطع پیش‌دانشگاهی شهر کرمان با ساخت دستگاه اتوماتیک رنگ آمیزی و شستشوی لام های آزمایشگاهی مرحله استانی نوزدهمین دوره جشنواره خوارزمی را با موفقیت پشت سر گذاشتند.