������-��������-����-��������������-��-����������-����������

رشد کند تومورهای سرطانی با ورزش کردن

جدیدترین مطالعات محققان دانشگاه "ادیث کوان استرالیا نشان می‌هد که ورزش می‌تواند سرعت پیشرفت سرطان را کاهش دهد. ورزش، عضلات را وادار به آزاد کردن نوعی پروتئین می‌کند که می‌تواند سرعت رشد تومورهای سرطانی را کاهش دهد.