����-��-��������-����������-����������

باکتری وبا تهدیدی برای حیات

خطر ابتلاء به وبا در همه فصل‌های سال.