آرشیو

فیلم؛

تزریق بیش از ۴۸ هزار دوز واکسن در استان یزد

از زمان آغاز واکسیناسیون کرونا در استان یزد، بیش از ۴۸ هزار دوز واکسن تزریق شد.

پیدایش ویروس آفریقایی از شایعه تا واقعیت

پیدایش ویروس آفریقایی از شایعه تا واقعیت

واردات واکسن کرونا

واردات واکسن کرونا

درصد درستی تست هوش چه قدر است؟

درصد درستی تست هوش چه قدر است؟

آیا نور خورشید بر کرونا تاثیری دارد؟

آیا نور خورشید بر کرونا تاثیری دارد؟