کردستان

راه اندازی مرکز رشد و سلامت دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان

شناسایی استعدادهای دانشجویان علوم پزشکی و پرورش دادن آنها، کمک و راهنمایی دانشجویان مستعد در زمینه نوآوری و دادن مشاوره های لازم از مهمترین اهداف مرکز رشد و سلامت دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان

راه اندازی مرکز رشد و سلامت دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان

شناسایی استعدادهای دانشجویان علوم پزشکی و پرورش دادن آنها، کمک و راهنمایی دانشجویان مستعد در زمینه نوآوری و دادن مشاوره های لازم از مهمترین اهداف مرکز رشد و سلامت دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان

مهمترین موانع گسترش استارت آپها در کشور و چگونگی رفع آنها

نبود تیم کاری متخصص و بودجه مناسب دلایل اصلی شکست استارت آپ ها

دانشگاه نسل سوم

موانع و مشکلات سر راه رسیدن به دانشگاه های نسل سوم

دانشگاه نسل سوم دانشگاه کارآفرینی و تولید ثروت است

افتتاحیه فعالیت های تابستانی طرح هجرت ۳

ستاد فعالیت های تابستانی شهرستان سروآباد برگزار می کند

اجلاسیه پایانی کنگره ۵۴۰۰ شهید استان کردستان با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران برگزار شد

کنگره ۵۴۰۰ شهید استان کردستان

در جلسه هیات اندیشه ورزان عنوان شد 

حمایت از مخترعین استان کردستان بسیار کم و ضعیف است 

جاذب های کربن منتشر شد

تهیه بانک اطلاعاتی مربوط به جاذب های کربن برای محققین و انسجام محققین این رشته

اخرین اثر منتشر شده جاذب های کربن