البرز

برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از برگزیدگان جشنواره جهادگران علم و فناوری استان البرز

به همت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز، مراسم تقدیر و تشکر از برگزیدگان جشنواره جهادگران علم و فناوری استان برگزار گردید.

مرتضی آلیانی از برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از برگزیدگان جشنواره جهادگران علم و فناوری استان البرز خبر داد.

تولید نانو سیلیس:

به همت دکتر احمد ثمریها و با حمایت مادی و معنوی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز، نانو سیلیس با موفقیت به تولید رسید.

دکتر احمد ثمریها، از اعضاء کارگروه خانه نخبگان سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز از تولید نانو سیلیس خبر داد.

تولید فویل‌های فوق نازک نیکلی به روش رسوب نشانی الکتریکی:

به همت مهندس مهراد امین زاده و با حمایت مادی و معنوی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز فویل‌های فوق نازک نیکلی به روش رسوب نشانی الکتریکی با موفقیت به تولید رسید.

مهندس مهراد امین زاده، از اعضاء کارگروه خانه نخبگان سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز از تولید فویل‌های فوق نازک نیکلی به روش رسوب نشانی الکتریکی خبر داد.

تولید ماشین برداشت زیتون:

به همت دکتر مهدی رشوند و با حمایت مادی و معنوی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز، ماشین برداشت زیتون با موفقیت به تولید رسید.

دکتر مهدی رشوند، از اعضاء کارگروه خانه نخبگان سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز از تولید ماشین برداشت زیتون خبر داد.

تصفیه آب به روش RO:

به همت مهندس محمدجواد روستاپیشه و با حمایت مادی و معنوی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز، تصفیه آب به روش RO با موفقیت صورت پذیرفت.

مهندس محمدجواد روستاپیشه، از اعضاء کارگروه خانه نخبگان سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز از موفقیت تصفیه آب به روش RO خبر داد.

تولید دستگاه فنرجمع کن:

به همت مهندس مهندس سعید مرادی و مهندس حسین کامیار و با حمایت مادی و معنوی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز، دستگاه فنرجمع کن با موفقیت به تولید رسید.

مهندس حسین کامیار، از اعضاء کارگروه خانه نخبگان سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز از تولید دستگاه فنرجمع کن خبر داد.

تولید نرم افزار شبکه‌ پیچیده در مدیریت بحران:

به همت مهندس شروین سوری و با حمایت مادی و معنوی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز، نرم افزار شبکه‌ پیچیده در مدیریت بحران با موفقیت به تولید رسید.

مهندس شروین سوری، از اعضاء کارگروه خانه نخبگان سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز از تولید نرم افزار شبکه‌ پیچیده در مدیریت بحران خبر داد.

میدان های مشترک نفت و گاز

برداشت و تولید منابع نفت و گاز در میدان های مشترک با کشورهای همسایه

مهندس حمید حمزه ئی کارشناس ارشد رشته مهندسی نفت فارغ التحصیل از دانشگاه صنعت نفت در خصوص برداشت و تولید منابع نفت و گاز در میدان های ترک با کشورهای همسایه اظهار کرد:

چاپ کتابچه طرح های حمایتی

سومین شماره از کتابچه گزیده طرح های حمایتی بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز به چاپ رسید:

مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز از چاپ سومین شماره از کتابچه گزیده طرح های حمایتی این سازمان خبر داد.

جشنواره جوان موفق در استان البرز

اولین جشنواره جوان موفق استان البرز برگزار گردید:

مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز از برگزاری جشنواره جوان موفق با محوریت امام جمعه محترم کرج در استان خبر داد.