البرز

برگزاری جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی استان البرز

جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی با رویکرد علمی، پژوهشی و فناوری در استان البرز برگزار گردید:

مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز از برگزاری جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی با محوریت علمی، پژوهشی و فناوری در استان خبر داد.

به مناسبت هفته بسیج و پژوهش در البرز

نشست علمی خانه نخبگان بسیج برگزار شد.

نشست علمی خانه نخبگان بسیج استان البرز با حضور کارگروه های تخصصی نخبگان بسیجی در هفته بسیج و پژوهش توسط سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری البرز برگزار شد.

حضور ۲۱ مرکز دانشگاه علمی کاربردی البرز در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان

رئیس دانشگاه علمی کاربردی البرز از حضور ۲۱ مرکز دانشگاه علمی کاربردی البرز در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان خبر داد

احداث نخستین شهر سلولی کشور به وسعت ۶۰ هکتار در دانشگاه خوارزمی پردیس کرج

مسئول راه اندازی نخستین شهر سلولی کشور از راه اندازی اولین شهر سلولی کشور با وسعت ۶۰ هکتار در دانشگاه خوارزمی پردیس کرج خبر داد.