آرشیویادداشت

نیمروزی در مرز می توانیم و نمی توانیم

گزارش مصور از اردوی راهیان پیشرفت دبیرستان امام جواد شهرک شهید محلاتی تهران

چشم انداز استان قزوین برای تقویت تبادل فناوری با کشور روسیه

استان قزوین و کشور روسیه در این چند سال گذشته در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی همکاری‌های بسیاری داشته‌اند و اکنون چشم اندازی در حوزه تبادل فناوری بین آن‌ها ترسیم شده است.

ضرورت‌های ایجاد وزارتخانه مستقل واختصاصی"جوانان"

سيد محی الدین حسینی ارسنجانی-روزنامه نگار

یادداشت/ مدیرعامل منطقه ویژه علم و فناوری یزد

مناطق ویژه علم و فناوری شبکه‌ای انبوه از امکانات علمی و زیرساخت‌های ارتباطی استان یزد

مناطق ویژه علم و فناوری شبکه‌ای انبوه از امکانات علمی، صنعتی، تولیدی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی و زیرساخت‌های ارتباطی با هدف ایجاد و توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری ایجاد شده و رسالت آن حمایت از حوزه فناوری، شبکه سازی در این حوزه و راه اندازی پروژه های پیشران زیرساختی می باشد.

یادداشت/

صدای پارس از پاریس شنیده می شود

در پی اهانت مجدد نشریه شارلی ابدو به مکتب تشیع و مراجع تقلید، باید گفت وقتی کفگیر غرب برای جلوگیری از رشد اسلام به کف دیگ می‌خورد ناگزیر می شود به عالی‌ترین مقدسات اسلام و مکتب تشیع توهین کند.

یادداشت/

وقتی حاج قاسم پَر کشید

سخت بود شنیدنش که سردار قاسم سلیمانی پس از سال‌ها مجاهدت توسط بالگردهای دولت تروریست آمریکا آسمانی شد اول تصور کردیم مثل صدها خبر دروغی که هر روز امپراطوری رسانه‌ای تروریست در حال انتشار است؛ اما وقتی از قاب شبکه خبر تصاویر را دیدیم باورمان شد که دیگر مالک‌اشتر علی؛ سردار بزرگ سپاه اسلام پرکشید و به آرزوی دیرینه‌اش رسید.

به مناسبت سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی

برای سرباز وطن ، برای انسانی به غایت انسانی

در نهایت ، گردشی سزاوار، غوطه خوردن در آبی ژرف ، آبی سرد و باطروات با فلسفه ی وجود او زنده ایم و دلباخته مکتب سلیمانی اوهستیم که از تجربه ی خام ما تراشیده شود. جسارت ما را برای انتقام سخت جان او ، بیشتر کند.

شایعه تا واقعیت چالش‌های نابودی خاک کشور

رسانه‌های معاند در حال تلاش برای سیاه نمایی از وضعیت چالش‌های زیست محیطی را در دستور کار قرار دادند که در کشور اقدامات خوبی برای حراست از خاک در حال انجام است.

در پی پیدا شدن دو توله یوز ایرانی

بازگشت امید به آینده «پیروز»