همایش جهادگران علم و فناوری بسیج خراسان رضوی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مقدس

زمان انتشار: ۱۴۰۰/۹/۱ | ۱۰:۱۰

شناسه خبر: ۱۰۰۱۴۹

اشتراک گذاری مطالب
LINK http://stnews.ir/p=100149