بازدید بنیاد تعاون بسیج و معاونت علمی و پژوهشی استان از کارگاه تولید سنگهای سبک دو طرف نما بازدید بنیاد تعاون بسیج و معاونت علمی و پژوهشی استان از کارگاه تولید سنگهای سبک دو طرف نما که از اختراعات یکی از نخبگان خراسان شمالی می باشد، جهت کمک به تولید انبوه با سرمایه گذاری موسسه تامین مسکن بسیج و شرکت پیشگامان

زمان انتشار: ۱۴۰۱/۲/۲۷ | ۱۰:۴۲

شناسه خبر: ۱۰۲۰۴۲

اشتراک گذاری مطالب
LINK http://stnews.ir/p=102042