تصاویر بازدید مسئولین اجرایی و مراکز علمی از نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری قم مسئولین اجرایی هچمون سردار موحد فرمانده سپاه قم، امیدیان معاون اقتصادی استانداری قم، مقیمی معاون هماهنگی امور زائرین استاندار قم، رحیمی مدیر کل آموزش و پرورش قم، زارع رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرمانده انتظامی قم رؤسای دانشگاه ها و مراکز علمی و... از طرح های دانش بنیان نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان قم بازدید کردند.

زمان انتشار: ۱۴۰۱/۹/۱۹ | ۱۴:۴۷

شناسه خبر: ۱۰۲۴۱۵

اشتراک گذاری مطالب
LINK http://stnews.ir/p=102415