بیشتر از ۲۴ بار تنفس در دقیقه زنگ خطر کروناست

زمان انتشار: ۱۳۹۹/۸/۲۵ | ۱۲:۰۲

شناسه خبر: ۹۲۶۷۳

اشتراک گذاری مطالب
LINK http://stnews.ir/p=92673