بازدید اساتید بسیجی استان از سد کنگیر به روایت تصویر جمعی از اساتید بسیجی استان ایلام از سد کنگیر ایوان بازدید کردند

زمان انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۹ | ۱۴:۱۰

شناسه خبر: ۹۴۰۷۱

اشتراک گذاری مطالب
LINK http://stnews.ir/p=94071