بازدید مسئول بسیج علمی خراسان جنوبی از کارخانه زغال صنعتی در بیرجند مسئول بسیج علمی،پژوهشی و فناوری خراسان جنوبی از کارخانه زغال صنعتی بازدید کرد.

زمان انتشار: ۱۴۰۰/۷/۲۲ | ۱۲:۱۷

شناسه خبر: ۹۹۱۰۱

اشتراک گذاری مطالب
LINK http://stnews.ir/p=99101