توسط دانشمندان دانشکاه هنگ کنگ میسر شد؛

میتوکندری گیاهی می تواند با چاقی مبارزه کند

یک درک جدید از اختلال عملکرد میتوکندری در موش، یک هدف درمانی جدید بالقوه برای چاقی را کشف کرده است.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری؛ میتوکندری‌ها (Mitochondria) اغلب به عنوان نیروگاه‌های سلول شناخته می‌شوند. این اندامک‌ها کمک می‌کنند تا انرژی ورودی حاصل از مواد غذایی به انرژی قابل استفاده برای سلول تبدیل شود. میتوکندری علاوه بر تولید انرژی، عملکردهای مهم دیگری نیز در سلول انجام می‌دهد. میتوکندری‌ها تقریباً در همه انواع سلول‌های انسانی وجود دارد که برای بقای انسان حیاتی هستند. علاوه بر تولید انرژی، میتوکندری کلسیم را برای فعالیت‌های سیگنالینگ سلولی ذخیره می‌کند، باعث ایجاد گرما در بدن می‌شود و واسطه رشد سلولی و مرگ برنامه ریزی شده سلول (آپوپتوز) به شمار می‌آید.

میتوکندری چیست؟

به نقل از مجله اینترنتی فرادرس؛ میتوکندری اندامک غشاداری است که تقریباً در سیتوپلاسم کلیه سلول‌های یوکاریوتی وجود دارد و عملکرد اصلی آن‌ تولید مقادیر زیادی انرژی در قالب آدنوزین تری فسفات (ATP) است. تعداد میتوکندری‌ها در هر سلول بسیار متفاوت است. به عنوان مثال، در انسان، گلبول‌های قرمز حاوی هیچ میتوکندری نیستند، در حالی که سلول‌های کبدی و سلول‌های ماهیچه‌ای ممکن است شامل صدها یا حتی هزاران میتوکندری باشند. تنها ارگانیسم یوکاریوتی که فاقد میتوکندری است، گونه ای از اوکسی‌موندها به نام (Oxymonad Monocercomonoides) است. میتوکندری برخلاف سایر اندامک‌های سلولی دو غشای مجزا و یک ژنوم منحصر به فرد دارند و توسط تقسیم دوتایی تکثیر می‌شود. این ویژگی‌ها نشان می‌دهند که میتوکندری‌ها، گذشته تکاملی مشترکی با پروکاریوت‌ها (موجودات تک سلولی) دارند.

ساختمان میتوکندری‌

میتوکندری‌ها به طور معمول از نظر ظاهری، گرد و بیضی شکل هستند و از نظر اندازه قطری برابر با 0٫5 تا 10 میکرومتر دارند. این اندامک‌ها در زیر میکروسکوپ قابل رویت نیستند، مگر این که مورد رنگ آمیزی قرار بگیرند. همان طور که در بالا اشاره شد، بر خلاف اندامک‌های دیگر، میتوکندری‌ها دارای دو غشا (داخلی و خارجی) هستند. وجود این غشا در میتوکندری باعث ایجاد مناطق و فضاهایی درون این اندامک می‌شود که هر کدام از این فضاها، محل انجام عملکردهای مهمی در سلول هستند. برخی از بخش‌های اصلی میتوکندری شامل موارد زیر است:

غشای بیرونی یا خارجی (Outer Membrane): مولکول‌های کوچک می‌توانند آزادانه از غشای خارجی عبور کنند. این غشای بیرونی، شامل پروتئین‌هایی به نام پورین (Porins) است که کانال‌هایی را در غشای خارجی تشکیل می‌دهند که از طریق آن پروتئین‌ها می‌تواند به میتوکندری وارد یا از آن خارج بشوند. غشای بیرونی همچنین میزبان تعدادی از آنزیم‌ها با عملکردهای متنوع است.

فضای بین دو غشا: این ناحیه بین غشاهای داخلی و خارجی قرار دارد. فضای بین دو غشا با ترکیباتی مانند آب، نمک‌ها، یون‌ها، پروتئین‌، قندها و چربی‌ها و غیره پر شده است.

غشای داخلی (Inner Membrane): این غشای دارای پروتئین‌هایی است که نقش‌های مختلفی دارند. از آنجا که در غشای داخلی هیچ پورینی وجود ندارد، این غشا نسبت به اکثر مولکول‌ها نفوذ ناپذیر است. مولکول‌ها فقط می‌توانند از غشای داخلی از طریق انتقال دهنده‌های ویژه غشایی عبور کنند. غشای داخلی جایی است که بیشتر ATP در فضای داخلی آن ایجاد می‌شود.

کریستا (Cristae): کریستاها چین خوردگی‌های غشای داخلی هستند. این چین خوردگی‌ها سطح غشا را افزایش می‌دهند و به عبارتی دیگر باعث افزایش فضا برای انجام واکنش‌های شیمیایی در غشای داخلی میتوکندری می‌شوند.

ماتریکس (Matrix): ماتریکس یا بستره میتوکندری مایع سیالی است که فضای درونی غشای داخلی پر کرده است. در ماتریکس، آنزیم‌هایی که برای تولید ATP و فرایندهای تنفس سلولی حائز اهمیت هستند، قرار دارند. DNA میتوکندری درون ماتریکس جای می‌گیرد.

سلول‌های مختلف، تعداد متفاوتی میتوکندری دارند. به عنوان مثال، گلبول‌های قرمز بالغ هیچ میتوکندری ندارند، در حالی که سلول‌های کبدی می‌توانند بیش از 2000 میتوکندری داشته باشند. سلول‌هایی که نیاز به انرژی زیادی برای انجام فعالیت‌های خود دارند، دارای تعداد میتوکندری بیشتری نیز هستند. به عنوان مثال، حدود 40 درصد از فضای سیتوپلاسمِ سلول‌های عضلانی قلب را برای تولید انرژی بیشتر، میتوکندری‌ها به خود اختصاص داده‌اند.

اگرچه میتوکندری‌ها اغلب به عنوان اندامک‌های بیضی شکل ترسیم می‌شوند، اما دائماً در حال تقسیم و جوانه زنی برای تولید میتوکندری‌های جدید هستند. بنابراین در واقعیت، این اندامک‌ها در شبکه‌های در حال رشد و تغییر مشاهده می‌شوند. همچنین در سلول‌های اسپرم، میتوکندری در قسمت میانی خود به شکل مارپیچ در می‌آید و انرژی لازم برای حرکت دم اسپرم را فراهم می‌کند.

ژنوم میتوکندری

اگرچه بیشتر DNA هر سلول یوکاریوتی در هسته آن نگهداری می‌شود، اما میتوکندری‌ها مجموعه DNA منحصر به خود را دارند. براساس مطالعات انجام شده بر روی ژنوم میتوکندریایی مشخص شده است که DNA میتوکندری (mtDNA) بیشتر شبیه DNA باکتریایی است.

mtDNA دستورالعمل تعدادی پروتئین و سایر امکانات حیاتی سلولی را در 37 ژن در خود حمل می‌کند. ژنوم انسان که به صورت ذخیره شده در هسته سلول‌های بدن قرار دارد، حاوی حدود 3/3 میلیارد جفت باز است، در حالی که mtDNA از ژنومی کمتر از 17000 جفت باز تشکیل شده است. در طول تولید مثل، نیمی از DNA فرزند از پدر و نیمی از مادر حاصل می‌شود. با این حال، فرزند همیشه mtDNA خود را از مادر دریافت می‌کند. به همین دلیل، mtDNA برای ردیابی خطوط ژنتیکی در مطالعات تکاملی بسیار مفید است. در تصویر زیر مقایسه ژنوم هسته سلولی و ژنوم میتوکندری نشان داده شده است.

وظایف میتوکندری چیست؟

اگرچه شناخته‌شده‌ترین نقش میتوکندری تولید انرژی است، اما این اندامک‌ها کارهای مهم دیگری را نیز در سلول انجام می‌دهند. در حقیقت، فقط در حدود 3 درصد از ژن‌های سلولی برای ساختن میتوکندری به منظور تولید انرژی آن، مورد استفاده قرار می‌گیرند. بیشتر سلول‌ها از عملکردهای دیگر میتوکندری برای بقا استفاده می‌کنند که با توجه به نوع سلول این عملکردها متفاوت هستند. در ادامه به معرفی تعدادی از نقش‌ها و عملکردهای میتوکندری می‌پردازیم:

تولید انرژی

ATP، ماده شیمیایی آلی پیچیده است که در همه اشکال موجودات زنده یافت می‌شود، این ترکیب اغلب به عنوان واحد مولکولی سوخت سلولی به شمار می‌آید، زیرا این مولکول، انرژی لازم برای فرآیندهای متابولیکی را فراهم می‌کند. بیشترین میزان ATP در میتوکندری از طریق یک سری واکنش‌ها تولید می‌شود که به «چرخه اسید سیتریک» (Citric Acid Cycle) یا «چرخه کربس » (Krebs Cycle) معروف هستند. تولید انرژی بیشتر در بخش چین خوردگی‌های غشای داخلی میتوکندری انجام می‌گیرد. میتوکندری انرژی شیمیایی حاصل از مصرف مواد غذایی را به شکلی از انرژی که سلول می‌تواند آن را مورد استفاده قرار دهد، تبدیل می‌کند. این فرآیند فسفوریلاسیون اکسیداتیو (Oxidative Phosphorylation) نام دارد.

چرخه کربس، یک ماده شیمیایی به نام NADH تولید می‌کند. NADHها توسط آنزیم‌های تعبیه شده در کریستا برای تولید ATP مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مولکول‌های ATP، انرژی به صورت پیوندهای شیمیایی ذخیره می‌شود. وقتی این پیوندهای شیمیایی در ATP شکسته شوند، انرژی ذخیره شده در آن‌ها آزاد شده و برای انجام فرایندهای مختلف سلولی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مرگ برنامه‌ریزی شده سلول

مرگ برنامه ریزی شده سلولی که به آن «آپوپتوز» (Apoptosis) نیز گفته می‌شود، بخش مهمی از مراحل چرخه سلولی است. مقاومت سلول‌ها اغلب با پیر شدن، کاهش یافته و غشای سلولی آن‌ها شکسته شده و از بین می‌روند. میتوکندری در تصمیم‌گیری برای این که کدام سلول‌ها از بین بروند، نقش تعیین کننده‌ای دارد.

میتوکندری پروتئین سیتوکروم C آزاد می‌کند، این پروتئین موجب فعالیت کاسپاز می‌شود. کاسپاز یکی از آنزیم‌های اصلی درگیر در از بین بردن سلول‌ها طی آپوپتوز است. از آن جایی که برخی از بیماری‌ها مانند سرطان، در فرایندهای آپوپتوز تداخل ایجاد می‌کنند، اعتقاد بر این است که میتوکندری‌ها در این بیماری‌ها نقش مهمی دارند.

ذخیره کلسیم

کلسیم برای انجام تعدادی از فرآیندهای سلولی بسیار اهمیت دارد. به عنوان مثال، آزاد کردن کلسیم به سلول می‌تواند آغازگر فعالیت انتقال دهنده‌های عصبی از سلول‌های عصبی یا هورمون‌های غدد درون ریز باشد. کلسیم برای عملکرد ماهیچه‌ها، لقاح و لخته شدن خون و برخی از فرایندهای دیگر سلولی ضروری محسوب می‌شود. نقش‌های دیگری که کلسیم در سلول بر عهده دارد، شامل تنظیم متابولیسم سلولی، سنتز استروئیدها و سیگنالینگ هورمون هستند. به دلیل اهمیت کلسیم در فرایندهای حیاتی، غلظت‌های این یون در سلول تنظیمات ویژه‌ای دارد. به طوری که میتوکندری با جذب سریع یون‌های کلسیم و نگه داشتن آن‌ها تا زمانی که لازم باشد در تنظیم غلظت کلسیم نقش دارد.

تولید حرارت

بدن برای گرم نگه داشتن خود از راه‌های زیادی استفاده می‌کند، یکی از این راه‌ها، استفاده از بافتی به نام چربی قهوه‌ای (Brown Adipose Tissue) است. در طی فرآیندی به نام نشت پروتون، میتوکندری می‌تواند از بافت‌های چربی قهوه‌ای گرما ایجاد کند. نشت پروتون به عنوان ترموژنز غیر لرزی (تولید گرما بدون ایجاد لرزش) نیز شناخته می‌شود. در نوزادان بیشترین میزان بافت چربی قهوه‌ای وجود دارد که با افزایش سن از میزان این بافت در بدن کاسته می‌شود. در تصویر زیر مقایسه تعداد میتوکندری در بافت چربی قهوه‌ای و سفید نشان داده شده است.

بیماری‌های میتوکندریایی

DNA درون میتوکندری نسبت به بقیه ژنوم سلولی بیشتر مستعد آسیب است. این امر به این دلیل است که رادیکال‌های آزاد که می‌توانند باعث آسیب به DNA شوند، در طول سنتز ATP به وجود می‌آیند. همچنین، میتوکندری فاقد مکانیسم‌های حفاظتی موجود در هسته سلول است. با این حال، اکثر بیماری‌های میتوکندری به علت جهش در DNA هسته‌ای ایجاد می‌شوند که بر محصولاتی که در نهایت به میتوکندری می‌روند، تاثیر می‌گذارد. این جهش‌ها می‌توانند ارثی باشند یا به صورت خودبه خود در فرد ایجاد شوند.

هنگامی که میتوکندری‌ها کار خود را متوقف می‌کنند، سلول‌ها در معرض کمبود انرژی قرار می‌گیرند. بنابراین، علائم عدم کارکرد میتوکندری‌ها، بسته به نوع سلول، می‌توانند تا حد زیادی متفاوت باشند. سلول‌هایی که به مقادیر بالایی از انرژی نیاز دارند، مانند سلول‌های ماهیچه‌ای قلب و سلول‌های عصبی، از اختلال در عملکرد میتوکندری‌ها بیشتر آسیب می‌بینند.

از آنجایی که میتوکندری در بافت‌های مختلف عملکردهای متفاوتی را انجام می‌دهد، اختلال در عملکرد آن می‌تواند صدها بیماری مختلف را در بدن ایجاد کند. مشخصه بارز بیماری‌های میتوکندری این است که جهش یکسان در mtDNA ممکن است بیماری‌های یکسان ایجاد نکند. بیماری‌هایی که علائم متفاوتی بروز می‌دهند اما به دلیل جهش‌های یکسانی ایجاد شده‌اند، به عنوان ژنوکپی (Genocopies) شناخته می‌شوند.

در مقابل، بیماری‌هایی که علائم یکسانی دارند اما در اثر جهش در ژن‌های مختلف ایجاد می‌شوند، به عنوان فنوکپی (Phenocopies) به شمار می‌آیند. نمونه‌ای از فنوکپی سندرم لی (Leigh Syndrome) است که می‌تواند در اثر جهش‌های مختلف در انسان به وجود آید. علائم بیماری‌های مربوط به میتوکندری بسیار متفاوت هستند، برخی از انواع این علائم شامل موارد زیر است:

  • هماهنگی و ضعف عضلات
  • مشکلات بینایی یا شنوایی
  • ناتوانی‌های یادگیری
  • بیماری‌های قلبی، کبدی یا کلیوی
  • مشکلات دستگاه گوارش
  • مشکلات عصبی از جمله زوال عقل

اختلال در عملکرد میتوکندری چه به صورت ارثی و یا اکتسابی هر دو در چندین بیماری از جمله بیماری آلزایمر و پارکینسون نقش دارند. به نظر می‌رسد، تجمع جهش در mtDNA در طول عمر یک ارگانیسم نقش مهمی در پیری و همچنین در پیشرفت برخی از سرطان‌ها و سایر بیماری‌ها داشته باشد. از آنجا که میتوکندری یکی از اجزای اصلی آپوپتوز (مرگ سلولی برنامه ریزی شده) است که به طور معمول برای خلاص شدن بدن از سلول‌هایی که دیگر مفید نیستند و یا به درستی کار نمی‌کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد، اختلال در عملکرد میتوکندری موجب مهار مرگ سلولی می‌شود که این امر می‌تواند در پیشرفت سرطان نقش مهمی داشته باشد. در شکل زیر مقایسه میتوکندری در فرد سالم نسبت به میتوکندری در فرد دچار آلزایمر نشان داده شده است که به دلیل افزایش اکسیژن‌های فعال، میتوکندری دچار آسیب شده است.

---------------------------------------------------------------------------------

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری به نقل از نیواطلس؛ اختلال متابولیسم و کاهش استقامت در ماهیچه‌های اسکلتی تاثیرات منفی چاقی بر بدن انسان است. یک مطالعه جدید اکنون فرآیند مولکولی زیربنایی این بیماری را روشن کرده است. با این درک جدید فرصت‌های جدیدی برای مبارزه با چاقی به دست می‌آید. همچنین محققان این مطالعه نشان می‌دهند که چگونه یک فاکتور رشد موجود در یک گیاه آمریکای جنوبی می‌تواند اثرات مضر آن را کاهش دهد.

مطالعه ای که در دانشگاه هنگ کنگ انجام شد به دنبال کشف دلایلی بود که چرا متابولیسم چربی در بیماران چاق با سرعت کمتری کار می کند. دانشمندان گمان می‌کنند که این نتیجه عملکرد غیرطبیعی میتوکندری است، نیروگاه‌های سلولی که مواد مغذی را به انرژی تبدیل می‌کنند، اما اینکه چاقی چگونه این اثرات را ایجاد می‌کند هنوز مشخص نیست.

در جستجوی پاسخ به این سوال، محققان به مدل‌های موش‌هایی روی آوردند که به‌طور خاص برای مطالعه اثرات چاقی بر عضلات اسکلتی مهندسی شده بودند. این شامل حذف ژن پروتئینی به نام فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) بود. این فاکتور نقش کلیدی در حفظ نورون‌ها دارد، اما مطالعات اخیر نشان داده‌اند که این هورمون نیز توسط بافت ماهیچه‌ای اسکلتی تولید می‌شود که به عنوان میوکین نیز شناخته می‌شود.

از طریق این آزمایش‌ها، دانشمندان دریافتند که چاقی میزان BDNF را در بافت ماهیچه‌های اسکلتی موش‌ها کاهش می‌دهد. آنها همچنین دریافتند که موش‌های فاقد BDNF در بافت عضلانی‌شان به راحتی وزن بدن خود را افزایش می‌دهند و هنگامی که با رژیم غذایی پرچرب تغذیه می‌شوند، مقاومت به انسولین ایجاد می‌کنند. آنها همچنین مصرف انرژی کمتری را نشان دادند. دانشمندان با بررسی دلایل این امر، دریافتند که میتوکندری در موش‌های فاقد BDNF قادر به بازیافت مواد به‌طور معمول نیستند. این بدان معناست که میتوکندری‌های آسیب‌دیده در بافت‌های موش‌های چاق ایجاد می‌شود و در متابولیسم لیپیدها و حساسیت آنها به انسولین اختلال ایجاد می‌کند.

سپس دانشمندان این یافته‌ها را از طریق آزمایش‌های بیشتر روی سلول‌های ماهیچه‌ای کشت‌شده با کمبود BDNF، که آنها را قادر می‌سازد یک مسیر سیگنال‌دهی را در پشت میتوکندری‌های نادرست مشخص کنند، به دست آوردند. آنها سپس به یک فلاون طبیعی در گیاه آمریکای جنوبی Godmania aesculifolia به نام 7,8-dihydroxyflavone که شبیه BDNF است روی آوردند و در حال حاضر در آزمایش‌های بالینی برای بیماری آلزایمر در حال بررسی است و دریافتند که این اختلال عملکرد میتوکندری موش‌ها را کاهش می‌دهد.

تحقیقات قبلی همچنین نشان داده است که 7,8-دی هیدروکسی فلاون می تواند یک عامل موثر در کاهش وزن بدن و بهبود حساسیت به انسولین در موش های دارای اضافه وزن باشد، بنابراین این یافته های اخیر به این ایده که می تواند ابزاری موثر برای مقابله با چاقی در انسان باشد وزن بیشتری می بخشد.

دکتر چی بون چان، نویسنده این مطالعه می گوید: واضح است که BDNF مشتق شده از ماهیچه یک پروتئین کنترل وزن با افزایش مصرف انرژی و حفظ حساسیت به انسولین است. BDNF مدتهاست که به عنوان یک پپتید موضعی در مغز در نظر گرفته می شود و اهمیت آن در بافت های محیطی دست کم گرفته شده است. مطالعه ما بینش جدیدی در این زمینه ارائه می دهد و امیدواریم بتوانیم با استفاده از MBKO (BDNF اختصاصی ماهیچه ای) عملکردهای بیشتری از این میوکین را باز کنیم.

انتهای متن/ ص

https://newatlas.com/medical/plant-flavone-mitochondria-function-obese-mice/