طبق آخرین دستاورد محققان حوزه جانورشناسی؛

کشف عمیق ترین ماهی مرکب جهان در اعماق دریا

تیمی از محققین که در حال شکار لاشه یک کشتی ناوشکن جنگ جهانی دوم در دریای فیلیپین بودند، با کشفی هیجان‌انگیزتر، به خشکی بازگشتند. آن ها عمیق ترین ماهی مرکب جهان