از تازه‎های نشر

کتاب "علم کاوشی در محتوا" توسط نشر نی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری، کتاب "علم کاوشی در محتوا" اثر استیو وولگر تالیف و توسط آقای محمد رضا اسمخانی ترجمه شده است . کتاب در

۲۰۸ صفحه و در قطع رقعی چاپ شده است.

نشر نی از جمله ناشرینی است که آثار نویسندگان خارجی در موضوعات و حوزه های گوناگون از زبان و تاریخ و فرهنگ و سیاست ترجمه را میکند این بار به سراغ موضوعی در خصوص علم رفته است.

می توان گفت این انتشارات بیشتر علاقمند به افزایش موضوعات گوناگون است و چاپ کتابهایی با عناوین متعدد هست، چرا که به نظر میرسد دو رویکرد بیشتر ندارد یا به سراغ موضوعات جدید میرود و یا همان قدیمیها را اینقدر تجدید چاپ میکند که همگان از وجودش لبریز میشوند به طوری که اساتید دانشگاه هم آنها را به عنوان منبع به دانشجویان معرفی میکنند.

به طور مثال کتاب "ایران بین دو انقلاب" "ایرواند آبراهامیان" را بارها و بارها چاپ میکند اما در همین انتشارات کتابهای بسیار علمیتری نیز چاپ شده است که هیچ گاه به چاپ دوم نرسیدهاند و مغفول ماندهاند و مطابق همان سلیقه و رویکردی که گفته شد به افزایش عناوین انتشارات بیشتر توجه کردهاند.

اما نویسنده کتاب  "علم کاوشی در محتوا" در معرفی این کتاب چنین گفته است: «عنوان فرعی این کتاب کاوشی در محتوا که به واقع اصل ایده علم را هدف میگیرد از یک سو نگرش شکاکانهای را در این باره انعکاس میدهد که میتوان علم را به طرز ثمر بخشی هویتی منسجم یا یگانه در نظر گرفت و از سوی دیگر ناخرسندیاش از جایگاه گسترده و بدیهی گرفته شده علم را اعلام می دارد.STS  به عنوان حوزهای بینارشتهای به هیچ وجه در وضعیت سکون و آرامش درونی قرار ندارد و همچنان کارش را از بطن این ایدههای دشوار و چالش برانگیز در مقابل آنها پیش می برد»

نویسنده این کتاب را بعد از یک مقدمه کوتاه در ۵ فصل تالیف کرده است فصل اول با عنوان علم چیست؟ درصدد پاسخگویی به این پرسش از منظر فلسفی و منظر تاریخی است و سپس جامعه شناسی علم را مورد بررسی قرار می دهد

فصل دوم با عنوان "بازنمایی و هراسهای روش شناختی" به معنای هراسهای روش شناختی و و خط مشیهای مطالعه علم را بیان می کند.

فصل سوم با عنوان "بازکردن جعبه سیاه: منطق، عقلانیت و قواعد"برنامه قوی در جامعه شناسی معرفت علمی و چالشهای فراروی این برنامه علمی را تشریح می کند.

فصل چهارم با عنوان " وارونه سازی طبیعت: کشفیات و امور واقع"به مبحث کشفیات علمی و بازنمایی آن و داستانهایی در موردشان را بیان کرده است.

فصل پنجم با عنوان" مستدل سازی علم: گفتمان تبیین" انشقاق و وارونگی و عبارات وجهی ایراد مثلث بندی را تعریف کرده است.

 به طور کلی  کتاب "علم کاوشی محتوا" برای پژوهشگران همه حوزه ها از علوم اجتماعی تا علوم طبیعی و برای همه افرادی که علاقمند به فهم چگونگی عملکرد علم و تفکر عملی از جنبه فلسفی و تاریخی دارند خواندن آن توصیه می شود.

 

زمان انتشار: یکشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۰:۵۸

شناسه خبر: 101526

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب