رویداد هفتم صنعت استان در محل مرکز نوآوری شهید فخری زاده برگزار شد

رویداد هفتم صنعت استان با حضور مسئولین صنعت ،اعضای خانه نخبگان ،جمعی از فعالان علم و صنعت و بازدید مجموعه دونار خزر از مرکزنوآوری شهید فخری زاده بیست و دوم اسفند ماه برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج علمی سپاه عاشورا ، رویداد هفتم صنعت با موضوع کمک به حل مشکلات صنعت و همکاری با مجموعه دونار خزر همراه شد .