رئیس خانه نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح کشور:

آماده سازی زمینه جذب نخبگان در دستگاهای دولتی بنابر تخصص و توانمندی آنها

واعظی نژاد اذعان کرد :مسئولان ارشد هر استان باید با شناسایی نخبگان و بکار گیری آنها در عرصه های مختلف زمینه رشد و توسعه را در استانها فراهم نمایند.

رئیس خانه نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح کشور:

آماده سازی زمینه جذب نخبگان در دستگاهای دولتی بنابر تخصص و توانمندی آنها

واعظی نژاد اذعان کرد :مسئولان ارشد هر استان باید با شناسایی نخبگان و بکار گیری آنها در عرصه های مختلف زمینه رشد و توسعه را در استانها فراهم نمایند.

به گزارش خبر گزاری علم و فناوری دراستان کردستان ، حجت الله واعظی نژاد در دیدار با اعضای خانه نخبگان استان کردستان که با حضور سردار حسینی فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان،معاون علمی سپاه بیت المقدس استان ، مدیرکل صدا و سیما استان ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردستان و رئیس خانه نخبگان کردستان برگزار شد اظهار کرد: قطعا در همه سفرهایی استانی درصورت سعادت با نخبگان حتما دیدار خواهم داشت چرا که شنیدن درددلها، درخواست و با انتظارات آنها مارا در ارائه خدمت بیشتر به نخبگان یاری می دهد. 
وی افزود: باتوجه به تاکید حضرت اقا ،باید به حوزه های نخبگان در استانها اهمیت ویژه ایی داده شود چرا که این حوزەها به دلیل حضور نخبگان بااستعداد  بیشترین مطالبە را از ما دارند.
رئیس خانه نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح کشور گفت:یکی  دیگر از تاکیدات حضرت آقا این است کە یک نخبە در کنار موضوعات علمی و مسائل تخصصی  باید بە محیط پیرامون خود نیز توجە و اهتمام بیشتری داشته باشد و بتواند اثرگذاری خود را در خدمت به مردم ببیند.
وی اظهار داشت: حضرت آقا در همە دیدارها تاکید می‌کنند کە نخبگی یک استعداد الهی و خدادادی است و افرادی کە از این ظرفیت برخوردارند در مقابل این نعمت در کشور خود مسئول هستند و این یک رزق مادی نیست بلکە یک رزق معنوی و وظیفە یک نخبە انفاق این رزق است.

وی با اشاره به اینکه یکی از مظاهر قدرشناسی از نعمت نخبگی، بە کاراندازی استعداد در مسیر رشد و توسعە کشور است افزود:  بحث مصائب کشور، کمک بە حل مسائل، ارائە راە‌حل‌های علمی برای رفع مسائل کشور، مشارکت در برنامەریزی‌های راهبردی، قبول مسئولیت و زیربار  مسئولیت رفتن از دیگر مطالبات و تاکیدات مقام معظم رهبری است.

واعظی نژاد عنوان کرد: مقام معظم رهبری متقابلا نیز انتظاراتی از مدیران کشوری و استانی دارند زمانیکە یک نخبە نسبت بە محیط پیرامون و مسائل کشور احساس مسئولیت می‌کند، و این وظیفە مدیران ارشد استان است کە فضا را برای حضور نخبگان فراهم کنند.
وی در تعریف نخبە یادآور شد : اگر فرد بااستعدادی این استعداد بە اثرگذاری نرسد این نخبە نیست، و یکی از‌ تعاریف نخبە بە اثرگذاری رسیدن استعداد آن‌ها است.
وی در ادامه افزود: انتظاری کە از مدیران و مسئولان استانی می‌رود این است کە فضا را برای حضور و اثرگذاری نخبگان در جامعە فراهم کنند و دربرنامەریزی‌های راهبردی، تصمیم گیری‌ها و چیدمان مدیریتی کشور مشارکت داشتە باشند.

واعظی نژاد گفت: ایجاد خانە نخبگان ابتکار عملی بود کە سازمان بسیج، سپاە و ...یکی از‌ بسترهای تحقق تدابیر حضرت اغا برای نقش دادن نخبگان در محیط پیرامون و حل مسائل استان‌ها است و خانە نخبگان این تدبیر حضرت آغا را محقق می‌کند و ظرفیت ارزشمندی است و وظیفە مسئولان ارشد استانی است کە از این ظرفیت بە نحو احسن استفادە کنند.

وی بیان کرد: هرگاە مدیران ارشد استانی از این ظرفیت‌ها درست استفادە کردەاند مشکلات و مسائل آن استان بهتر حل شدە است، اما مدیرانی کە از این ظرفیت ارزشمند استفادە نکردەاند، همچنان با مسائل و مشکلاتی دست و پنجە نرم می‌کنند.

رئیس خانه نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح کشور خاطر نشان کرد : این هوشمندی باید در مدیران ارشد استانی باشد و استفادە از این ظرفیت نشان از هوش بالا و نگاە عالمانە مدیران دارد.

وی ادامە داد: ما در نیروهای مصلح ظرفیت‌های متنوع و متعددی داریم کە میتواند در خدمت توسعە ملی و پیشرفت و ابادانی و شکوفایی کشورها و استان‌ها قرار بگیرد.

واعظی نژاد تصریح کرد: تفاهم نامە همکاری با معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاە آزاداسلامی انعقاد شدە کە یکی از آن‌ها استفادە از ظرفیت نخبگانی است.

به گفته این مقام مسئول ، ما در سال حدود ۱۰ هزار نفر بە عنوان سرباز علمی در طرح‌های مختلف بە عنوان نخبە دانشگاهی، نخبە فناور، سرباز فناور، سرباز پژوهشگر، نخبەهای پژوهشگر مقیم خارج از کشور بە خدمت می‌گیریم؛ در واقع سربازی‌ را با رویکرد علمی این طرح در حال اجرا است.

وی با اشاره به تقریبا ٦۰ درصد از ظرفیت نخبگانی در خدمت نیروی مصلح قرار گرفتە است اطهار داشت : بیش از ۱٥۰ منطقە و ۳٦دستگاە کشوری از این ظرفیت نخبگانی نیروهای مصلح استفادە می‌کنند براساس درخواست  معاونت علمی دفتر ریاست‌جمهوری در سال ۹٨ برای  استفادە از این ظرفیت در شرکت‌های دانش‌بنیان ، خوشبختانە این امر در حال تحقق است.

رئیس خانه نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح کشور اضافە کرد: از سال ۹٨ تا ۱۴۰۰ سالانە حدود ۲۰۰ نفر نخبە فناور و ۱٥۰ نفر سرباز فناور در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دادیم، منتهی امسال کە سال تولید دانش بنیان است کە یکی از انتظارات حضرت آغا ظرفیت ۲ برابری شرکت‌های دانش‌بنیان است.

وی ادامە داد: و نیروهای مصلح برای تحقق این هدف ۲ برابر بیشتر از گذشتە این ظرفیت را در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار داده و با نگاهی کە حضرت آقا به این مهم دارند  دارند حتما با این درخواست موافقت خواهند کرد.

واعظی نژاد افزود: بنابراین ظرفیت ما در سال ۱٤۰۱، حدود ٤۰۰ نفر نخبە فناور و هزار و ٥۰۰ نفر سرباز فناور خواهد بود باتوجه به دیدار  با رئیس پارک علم و فناوری گفتە شد کە استان کردستان از این ظرفیت زیاد برخوردار نبوده، اما تلاش می شود با رایزنی‌هایی با معاونت علمی ریاست جمهوری کە این سهمیە و ظرفیت بکارگیری را در شرکت‌های دانش‌بنیان کردستان جبران شود.
روناک کنعانیان

زمان انتشار: شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۲:۰۴

شناسه خبر: 102137

مطالب مرتبط :
جهاد دانشگاهی

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل:

حمایت از طرح‌های هدف‌دار جهاددانشگاهی/مسئولان به ایجاد مرکز تحقیقات و پیشگیری از سرطان کمک کنند

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: از مسئولان انتظار دارم به ایجاد مرکز تحقیقات و پیشگیری از سرطان که مطالبه استانی و از برنامه‌های فناورانه جهاددانشگاهی است، کمک کنند.

دکتر قربانی

جلسه هم اندیشی مدیران شرکتهای دانش بنیان و رئیس پارک علم و فناوری خراسان شمالی

رئیس پارک علم وفناوری خراسان شمالی گفت: ورود به عرصه بازار آزاد و بخش خصوصی تصمیم جسورانه ای است که می توانید با ورود به این عرصه استعدادهای خود را آنگونه که باید به نمایش بگذارید.

کسب۷ مدال و ۲ جایزه ویژه جشنواره بین‌المللی اختراعات و نوآوری اروپا توسط مخترعین ایرانی

مسئول دفتر مرکزی سازمان مالکیت معنوی اختراعات جهان (WIIPA) در ایران خبر داد:

کسب مدال‌ها و جوایز ویژه جشنواره بین‌المللی اختراعات و نوآوری اروپا توسط مخترعین ایرانی

مخترعان ایرانی با شرکت در چهاردهمین دوره جشنواره بین‌المللی اروپا (Euroinvent)؛ هفت مدال شامل «۴مدال طلا، ۲ مدال نقره و۱مدال برنز» و «دو جایزه ویژه» را به خود اختصاص دادند.

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب