در کرمانشاه برگزار شد:

۸ کارگاه آموزشی مدیریت تحقیق و پرسشگری

کارگاه آموزشی ۲ روزه، مدیریت تحقیق و پرسشگری با هدف آشنایی مدیران علمی بسیج نواحی و بسیجیان پایگاه های مقاومت شهرستان ها با روش های تحقیق، تقویت مهارت پرسشگری در افراد، بررسی فواید و آثار آن در زندگی فردی و اجتماعی آنان در کرمانشاه در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از کرمانشاه؛ به همت معاونت علمی، پژوهشی و فناوری سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه، کارگاه آموزشی مدیریت تحقیق و پرسشگری درحال برگزاری است.