درباره شکلات تلخ؛

شکلاتی که علاوه بر اینکه مضر نیست، مفید است

خوردن به اندازه شکلات تلخ می تواند خواص شیرینی برای ما به همراه داشته باشد. اگر می‌خواهید با شکلات سالم، انرژی و گرمای بدن را تأمین کنید، بهترین گزینه شکلات تلخ، با درصدهای مختلف است.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری، خوردن به اندازه شکلات تلخ می تواند خواص شیرینی برای ما به همراه داشته باشد. اگر می‌خواهید با شکلات سالم، انرژی و گرمای بدن را تأمین کنید، بهترین گزینه شکلات تلخ، با درصدهای مختلف است؛ اما چرا؟ ابتدا باید بدانیم داخل هر بسته شکلات تلخ چه خبر است! هر بسته شکلات تلخ 100 گرمی حاوی 648 کیلوکالری انرژی است. پس باید مراقب میزان شکلات مصرفی باشید تا دچار اضافه وزن نشوید. میزان هیدرات‌کربن همین مقدار شکلات معادل 46 گرم است. از مقدار دیگر ترکیب‌های 100 گرم شکلات تلخ می‌توان به وجود 11 گرم فیبر، 43 گرم چربی، 24 گرم چربی اشباع، 8 گرم پروتئین، 73 میلی‌گرم کلسیم، 12 میلی‌گرم آهن، 715 میلی‌گرم پتاسیم، 20 میلی‌گرم سدیم، 4 میلی‌گرم روی، 80 میلی‌گرم کافئین و ویتامین‌های خانواده (B)، ویتامین (A) اشاره کرد.


محافظ طبیعی پوست
این نوع شکلات حاوی ویتامین (A) است. این ویتامین به حفظ سلامت پوست کمک می‌کند. علاوه بر این به غیر از ویتامین (A) که آنتی‌اکسیدان خوبی است. شکلات تلخ حاوی سایر آنتی‌اکسیدان‌ها بوده و به حفظ سلامت پوست کمک می‌کند. رادیکال‌های آزاد ایجاد شده توسط اشعه فرابنفش نور خورشید با مصرف میزان کافی شکلات تلخ از بین می‌روند. علاوه بر این وجود ویتامین (A) باعث حفظ سلامت چشم‌ها نیز می‌شود.


حفظ آرامش اعصاب و روان
شکلات تلخ حاوی ویتامین‌های خانواده (B) است. به همین دلیل مصرف آن باعث حفظ سلامت روان خواهد شد. از سوی دیگر، مصرف شکلات، میزان ترشح هورمون‌های شادی را افزایش داده و باعث آرامش اعصاب و روان نیز می‌شود.


لایه‌بردار طبیعی
معمولاً برای لایه‌برداری از پوست باید از ماسک‌های شیمیایی یا خانگی استفاده کنید. در هوای آلوده پاییز نیز لایه‌برداری بسیار مهم است اما شکلات تلخ، لایه‌بردار داخلی است. کافئین موجود در شکلات تلخ باعث تحریک بدن و ساخت سلول‌های نو می‌شود؛ به همین دلیل هم یکی از ترکیب‌های مهم در بسیاری از کرم‌های لایه‌بردار پوست، کافئین است.


گردش خون بهتر
شکلات تلخ حاوی مواد مغذی و معدنی است. این ترکیب‌ها به تسهیل گردش خون کمک می‌کنند. مصرف شکلات تلخ باعث تحریک ترشح بزاق دهان شده و این امر باعث جلوگیری از پوسیدگی دندان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری، خوردن به اندازه شکلات تلخ می تواند خواص شیرینی برای ما به همراه داشته باشد. اگر می‌خواهید با شکلات سالم، انرژی و گرمای بدن را تأمین کنید، بهترین گزینه شکلات تلخ، با درصدهای مختلف است؛ اما چرا؟ ابتدا باید بدانیم داخل هر بسته شکلات تلخ چه خبر است! هر بسته شکلات تلخ 100 گرمی حاوی 648 کیلوکالری انرژی است. پس باید مراقب میزان شکلات مصرفی باشید تا دچار اضافه وزن نشوید. میزان هیدرات‌کربن همین مقدار شکلات معادل 46 گرم است. از مقدار دیگر ترکیب‌های 100 گرم شکلات تلخ می‌توان به وجود 11 گرم فیبر، 43 گرم چربی، 24 گرم چربی اشباع، 8 گرم پروتئین، 73 میلی‌گرم کلسیم، 12 میلی‌گرم آهن، 715 میلی‌گرم پتاسیم، 20 میلی‌گرم سدیم، 4 میلی‌گرم روی، 80 میلی‌گرم کافئین و ویتامین‌های خانواده (B)، ویتامین (A) اشاره کرد.


محافظ طبیعی پوست
این نوع شکلات حاوی ویتامین (A) است. این ویتامین به حفظ سلامت پوست کمک می‌کند. علاوه بر این به غیر از ویتامین (A) که آنتی‌اکسیدان خوبی است. شکلات تلخ حاوی سایر آنتی‌اکسیدان‌ها بوده و به حفظ سلامت پوست کمک می‌کند. رادیکال‌های آزاد ایجاد شده توسط اشعه فرابنفش نور خورشید با مصرف میزان کافی شکلات تلخ از بین می‌روند. علاوه بر این وجود ویتامین (A) باعث حفظ سلامت چشم‌ها نیز می‌شود.


حفظ آرامش اعصاب و روان
شکلات تلخ حاوی ویتامین‌های خانواده (B) است. به همین دلیل مصرف آن باعث حفظ سلامت روان خواهد شد. از سوی دیگر، مصرف شکلات، میزان ترشح هورمون‌های شادی را افزایش داده و باعث آرامش اعصاب و روان نیز می‌شود.


لایه‌بردار طبیعی
معمولاً برای لایه‌برداری از پوست باید از ماسک‌های شیمیایی یا خانگی استفاده کنید. در هوای آلوده پاییز نیز لایه‌برداری بسیار مهم است اما شکلات تلخ، لایه‌بردار داخلی است. کافئین موجود در شکلات تلخ باعث تحریک بدن و ساخت سلول‌های نو می‌شود؛ به همین دلیل هم یکی از ترکیب‌های مهم در بسیاری از کرم‌های لایه‌بردار پوست، کافئین است.


گردش خون بهتر
شکلات تلخ حاوی مواد مغذی و معدنی است. این ترکیب‌ها به تسهیل گردش خون کمک می‌کنند. مصرف شکلات تلخ باعث تحریک ترشح بزاق دهان شده و این امر باعث جلوگیری از پوسیدگی دندان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری، خوردن به اندازه شکلات تلخ می تواند خواص شیرینی برای ما به همراه داشته باشد. اگر می‌خواهید با شکلات سالم، انرژی و گرمای بدن را تأمین کنید، بهترین گزینه شکلات تلخ، با درصدهای مختلف است؛ اما چرا؟ ابتدا باید بدانیم داخل هر بسته شکلات تلخ چه خبر است! هر بسته شکلات تلخ 100 گرمی حاوی 648 کیلوکالری انرژی است. پس باید مراقب میزان شکلات مصرفی باشید تا دچار اضافه وزن نشوید. میزان هیدرات‌کربن همین مقدار شکلات معادل 46 گرم است. از مقدار دیگر ترکیب‌های 100 گرم شکلات تلخ می‌توان به وجود 11 گرم فیبر، 43 گرم چربی، 24 گرم چربی اشباع، 8 گرم پروتئین، 73 میلی‌گرم کلسیم، 12 میلی‌گرم آهن، 715 میلی‌گرم پتاسیم، 20 میلی‌گرم سدیم، 4 میلی‌گرم روی، 80 میلی‌گرم کافئین و ویتامین‌های خانواده (B)، ویتامین (A) اشاره کرد.


محافظ طبیعی پوست
این نوع شکلات حاوی ویتامین (A) است. این ویتامین به حفظ سلامت پوست کمک می‌کند. علاوه بر این به غیر از ویتامین (A) که آنتی‌اکسیدان خوبی است. شکلات تلخ حاوی سایر آنتی‌اکسیدان‌ها بوده و به حفظ سلامت پوست کمک می‌کند. رادیکال‌های آزاد ایجاد شده توسط اشعه فرابنفش نور خورشید با مصرف میزان کافی شکلات تلخ از بین می‌روند. علاوه بر این وجود ویتامین (A) باعث حفظ سلامت چشم‌ها نیز می‌شود.


حفظ آرامش اعصاب و روان
شکلات تلخ حاوی ویتامین‌های خانواده (B) است. به همین دلیل مصرف آن باعث حفظ سلامت روان خواهد شد. از سوی دیگر، مصرف شکلات، میزان ترشح هورمون‌های شادی را افزایش داده و باعث آرامش اعصاب و روان نیز می‌شود.


لایه‌بردار طبیعی
معمولاً برای لایه‌برداری از پوست باید از ماسک‌های شیمیایی یا خانگی استفاده کنید. در هوای آلوده پاییز نیز لایه‌برداری بسیار مهم است اما شکلات تلخ، لایه‌بردار داخلی است. کافئین موجود در شکلات تلخ باعث تحریک بدن و ساخت سلول‌های نو می‌شود؛ به همین دلیل هم یکی از ترکیب‌های مهم در بسیاری از کرم‌های لایه‌بردار پوست، کافئین است.


گردش خون بهتر
شکلات تلخ حاوی مواد مغذی و معدنی است. این ترکیب‌ها به تسهیل گردش خون کمک می‌کنند. مصرف شکلات تلخ باعث تحریک ترشح بزاق دهان شده و این امر باعث جلوگیری از پوسیدگی دندان می‌شود.

زمان انتشار: دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱ - ۲۱:۱۴:۴۴

شناسه خبر: 103714

کلید واژه‌ها:
مطالب مرتبط :
​۳۰۰هزار نفر در شرکت های دانش بنیان کشور فعالیت می کنند

رئیس خانه نخبگان خراسان جنوبی در جمع معلمان نخبه :

​۳۰۰هزار نفر در شرکت های دانش بنیان کشور فعالیت می کنند

​احمد زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر ما ۶هزار شرکت خلاق در کشور داریم، گفت: ۳۰۰هزار نفر شغل در شرکت های دانش بنیان فعالیت می کنند.

هرچه شکلات تلخ تیره‌تر باشد، بهتر است/ فلاوانول‌ها یک ترکیب گیاهی برای مبارزه با بیماری‌ها است

طبق بررسی انجام شده؛

هرچه شکلات تلخ تیره‌تر باشد، بهتر است/ فلاوانول‌ها یک ترکیب گیاهی برای مبارزه با بیماری‌ها است

بخاطر داشته باشید درصد کاکائو مهم است که هرچه درصد مواد جامد کاکائو بیشتر باشد، مقدار فلاونول کاکائو بیشتر خواهد بود شکلات تلخ با حداقل فرآوری ۷۰ درصد کاکائو را بگیرید تا بیشترین فلاونول را بدست آورید، فلاوانول‌ها یک ترکیب گیاهی با آنتی اکسیدان‌های قدرتمند برای مبارزه با بیماری‌ها است.

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب