رئیس اندیشکده علمی‌راهبردی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان:

جهت استفاده از خروجی اندیشکده‌ها در دستگاه‌ها «چالش صبر» تبیین نشده

رئیس اندیشکده علمی‌راهبردی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان گفت:یک چالش مهم از نظر استفاده از خروجی اندیشکده‌ها در دستگاه‌ها «چالش صبر» است بدین مفهوم که بیشتر نهادهای دولتی به‌دنبال راهکارهایی هستند که به‌سرعت چالش‌های آن‌ها را رفع کند، این در حالی است که مراجعه به اندیشکده‌ها نیازمند صبر است.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از اصفهان، رئیس اندیشکده علمی‌راهبردی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان در سلسله‌نشست‌های تخصصی دانشگاه حل مسئله با موضوع «اندیشکده‌ها و کارگروه علمی و رویکردهای حل مسئله و بسته‌های سیاستی» با بیان این که ایران با ۵۹ اندیشکده در رتبه ۱۸ جهان و چهارم آسیا قرار دارد. این آمار نشان می‌دهد که رتبه ما در جهان بد نیست، گفت: اما یک چالش مهم از نظر استفاده از خروجی اندیشکده‌ها در دستگاه‌ها «چالش صبر» است بدین مفهوم که بیشتر نهادهای دولتی به‌دنبال راهکارهایی هستند که به‌سرعت چالش‌های آن‌ها را رفع کند، این در حالی است که مراجعه به اندیشکده‌ها نیازمند صبر است.

 

احسان خیام‌باشی ابتدا نقش اندیشکده‌ها و تفاوت عملکرد آن‌ها با دیگر مراکز پژوهشی را مورد بحث قرار داد و اظهار کرد اندیشکده‌ها مفاهیم پژوهشی‌کاربردی را به زبان قابل فهم برای استفاده در حوزه سیاست‌های عمومی ارائه می‌دهند.

وی با تاکید براین که تحلی‌هایی که اندیشکده ارائه می‌دهند در قالب ارائه بسته‌های سیاستی در زمینه حل مشکلات کشور در اختیار بخش‌های تصمیم‌گیر قرار خواهند گرفت و در واقع با این تحلیل‌ها زمینه تصمیم‌گیری‌های مناسب فراهم خواهد شد.

خیامباشی در خصوص تاریخچه پیدایش اندیشکده‌ها در دنیا، با اشاره به این که شروع این جریان به دهه ۱۹۰۰ میلادی در غرب به‌ویژه آمریکا برمی‌گردد، اظهار کرد: اندیشکده‌ها در آن زمان با توجه به مشکلات جامعه صنعتی برپایه علوم اجتماعی و با حمایت نهادهای خیریه برای حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی شکل گرفت.

وی ادامه داد: اوایل قرن بیستم و به دلیل چالش‌های مدیریتی در آمریکا زمینه‌ای فراهم آمد و باعث رشد اندیشکده ها در این کشور شد، اما شکل‌گیری اندیشکده های بزرگ در امریکا مربوط به زمان بعد از جهان جهانی دوم است و تشویق‌های اجتماعی دهه شصت میلادی باعث شکل‌گیری موج جدیدی از اندیشکده‌ها برای ارائه برنامه حل چالش‌های اجتماعی بود.

خیامباشی در ادامه با توجه به مسائل اخیر کشور مسئله جنگ شناختی را مورد اشاره قرار داد و با تاکید بر فریضه مهم و فوری جهاد تبیین، عنوان کرد: در این شرایطی که با تهاجم همه‌جانبه دشمن مواجه هستیم، به اندیشکده‌های نیاز داریم که در حوزه سیاست‌گذاری جهاد تبیین برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن مشارکت و نقش‌آفرینی داشته باشد که متاسفانه جای خالی اندیشکده‌ها در این خصوص خالی است.

رئیس اندیشکده علمی‌راهبردی سازمان بسیج اساتید استان سپس سیر تحول اندیشکده‌ها را  مورد اشاره قرار داد و گفت: سیر تحول اندیشکده‌ها به بعد از جنگ سر برمی‌گردد، در مرحله سیر تحول، غرب برای پیش‌بینی و مدیریت بحران‌های خاورمیانه و جهان سوم اندیشکده‌های متعددی تشکیل داد و پس از جنگ سرد  هم فعالیت این اندیشکده‌ها متمرکز بر ترغیب مردم شوروی سابق به دموکراسی مدنظر غرب و اقتصاد سرمایه‌داری بود.

وی عنوان کرد: یک مبحث مهم فعالیت اندیشکده‌های متعدد غرب برای پیشبرد چالش‌های جنگ شناختی است، این اندیشکده‌ها تلاش می‌کنند با فشار بر مدیریت افکار عمومی و اجرای برنامه‌ریزی‌های نقطه‌زن در مقابله با کشورهای متخاصم به اهداف خود دست یابند؛ به همین دلیل ردپای اندیشکده‌های سیاست‌گذار آمریکا در وزارت خارجه، خزانه‌داری و مباحث حقوق بشری دیده می‌شود که مشغول بررسی دقیق و سیاست‌گذاری هستند تا جهت‌گیری‌های آمریکا برای تهاجم به کشور ما را ساماندهی کنند.

رئیس اندیشکده علمی‌راهبردی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان اظهار کرد: با توجه به چنین رویکردهای کشور امریکا و غرب، راه اندازی و فعالیت اندیشکده‌های اسلامی برای مقابله با این سیاست‌های مداخله‌جویانه مبحثی ضروری و غیر قابل انکار است.

وی نقش اندیشکده‌های اسلامی را  پر کردن خلأ استفاده از اطلاعات علمی برای تصمیم‌گیران دانست و با بیان این که در این خصوص مشکلاتی وجود دارد، افزود: در واقع شناسایی زودهنگام مسائل جدید و جلب توجه سیاستمداران و مردم به آن از وظایف مهم اندیشکده‌هاست، برای این مهم شکل گیری و تقویت اندیشکده های اسلامی بسیار مهم است.

 

اندیشکده‌ها با رویکرد آینده‌نگرانه اطلاعات درست در اختیار جامعه هدف قرار می‌دهند

وی با اشاره به این که جایگاه اندیشکده‌های اسلامی از این جهت بعنوان مکانی برای انتقال تجارب سیاستمداران گذشته و تربیت مدیران نسل آینده مهم تلقی می‌شود، چرا که بسیاری از نهادهای دولتی در به‌کارگیری افراد و نیروهای فعال در اندیشکده‌ها فعال عمل نمی‌کنند، افزود: اندیشکده‌ها با دریافت، پالایش و ارزیابی اطلاعات نقش مهم خود را برای ارائه اطلاعات درست با رویکرد آینده‌نگرانه در اختیار جامعه هدف قرار می‌دهند.

 

اندیشکده‌ها حلقه واسط بین سیاست‌گذاران و حاکمیت و افکار عمومی و جامعه نخبگان هستند

رئیس اندیشکده علمی‌راهبردی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان گفت: وظیفه مهم اندیشکده‌ها این است که با تهیه بسته‌های سیاست‌گذاری حلقه واسط بین سیاست‌گذاران و حاکمیت در رأس هرم و افکار عمومی و جامعه نخبگان در کف هرم جامعه باشند.

وی افزود: علاوه براین اندیشکده‌ها از طریق گفتمان‌سازی دستاورد فضای نخبگان را به سیاست‌گذاران منتقل می‌کنند؛ نقش اندیشکده‌ها این است که به‌عنوان حلقه میانی عمل کنند و با تعامل فضای نخبگانی و حاکمیت، مسائل، چالش‌ها و ظرفیت‌های جامعه را شناسایی نموده در قالب گزارش، لابی و بسته‌های سیاستی در اختیار سیاستمداران قرار دهند تا تصمیمات درست اتخاذ نمایند.

خیامباشی در ادامه عنوان کرد: همچنین اندیشکده‌ها نقش مهمی از جهت تاثیرگذاری بر افکار عمومی جامعه دارد و تغییر افکار عمومی جامعه به سمت ارزش‌ها و مباحث مدنظر دربرابر جنگ شناختی دشمن اهمیت بسیار زیادی دارد.

 

مهم‌ترین خروجی اندیشکده‌ها تدوین بسته‌های سیاستی است

رئیس اندیشکده علمی‌راهبردی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان، با تاکید براین که بهترین خروجی اندیشکده‌ها تدوین بسته‌های سیاستی است تا به تصمیم‌گیری‌های درست در حوزه‌های حاکمیتی کمک کنند، گفت: ارتباط شبکه اندیشکده‌ها با میادین اجرایی شامل دولت و همه بازیگران میدانی را برای اجرای این اهداف باید مورد توجه ویژه باشد.

وی بیان کرد: نگاهی به رتبه‌بندی اندیشکده‌ها در دنیا نشان می‌دهد که آمریکا با ۸۳۵ اندیشکده در جایگاه نخست قرار دارد و چین و انگلستان در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

 

برتری آمریکا در حوزه‌های فناوری استفاده از خروجی اندیشکده‌هاست

رئیس اندیشکده علمی‌راهبردی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان، تصریح کرد: امریکا در این سال‌های گذشته به جایگاه برتری در حوزه فناوری رسیده که یکی از دلایل اصلی این برتر به استفاده آنها از خروجی اندیشکده‌ها برمی‌گردد.  

 

در زمینه استفاده درست از خروجی اندیشکده‌ها دچار چالش هستیم

 خیامباشی در ادامه با بیان این که از ۱۷۴ اندیشکده برتر دنیا ۲۴ اندیشکده مربوط به آمریکاست به وضعیت کشور خودمان هم اشاره کرد و گفت: ایران با ۵۹ اندیشکده در رتبه ۱۸ جهان و چهارم آسیا قرار دارد. این آمار نشان می‌دهد که رتبه ما در جهان بد نیست، اما در زمینه استفاده درست از خروجی اندیشکده‌ها دچار چالش هستیم.

 

سابقه تاسیس اندیشکده در کشورهای آسیایی از بعد جنگ جهانی دوم

رئیس اندیشکده علمی‌راهبردی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان، گفت:  از نظر سابقه پس ازجنگ جهانی دوم در کشورهای آسیایی تاسیس اندیشکده‌ آغاز شد.

 

سه دوره فعالیت اندیشکده در ایران از سال 1371

وی ادامه داد: اولین اندیشکده در کشور ما سال 1371 تاسیس شد که تمرکز آن‌ها بر شناسایی افکار غربی و بومی بود. همچنین دور دوم شکل‌گیری این نهاد از سال ۷۸ تا ۸۳ و با تمرکز بر مسئله فکر بود و دور سوم که از سال ۸۴ شروع شده است، همچنان ادامه دارد و بر ارائه راهکار برای بهبود عملکرد دولت و مشارکت در سیاست‌گذاری تمرکز دارد.

 

ناآشنایی اندیشکده‌ها با شکل‌گیری مراحل تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در کشور چالش‌های مهم است

خیامباشی مهم‌ترین نقش و وظیفه اندیشکده‌ها را تولید بسته‌های سیاستی مناسب، ارائه دستورکارهای لازم و پیش‌بینی نتایج کار و آماده‌سازی افکار عمومی برای بازگشت به موضوع جهاد تبیین عنوان کرد و گفت: نبود شفافیت لازم در وظایف و اهداف کار اندیشکده‌ها و همچنین ناآشنایی اندیشکده‌ها با شکل‌گیری مراحل تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در کشور چالش‌های مهمی است که اندیشکده‌ها در کشورما با آن مواجه هستند.

 

رسالت اندیشکده‌ها بعنوان «پل میان دانش و سیاست‌گذاری» در کشور تبیین نشده

رئیس اندیشکده علمی‌راهبردی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان افزود: نداشتن جایگاه موثر و قانونی در بعد سیاست‌گذاری و نقد سیاست‌ها نیز چالش جدی دیگری است و در یک کلام می‌توان گفت اصلی‌ترین چالش اندیشکده‌ها تبیین نشدن مهم‌ترین رسالت اندیشکده‌ها یعنی ایجاد پل میان دانش و سیاست‌گذاری است.

خیامباشی بیان کرد: یکی از چالش‌های جدی مربوط به تسهیل تصمیم‌گیری مدیران است و این چالش در برقراری پل ارتباطی موثر میان مسئولان و جامعه باعث شده اندیشکده‌ها در پردازش فرایند تولید علم و حکمرانی تاکنون نقش‌آفرین نباشند.

 

برای استفاده از خروجی اندیشکده‌ها در دستگاه‌ها «چالش صبر» تبیین نشده

وی به موانع دیگری هم اشاره کرد و گفت: اما یک چالش مهم از نظر استفاده از خروجی اندیشکده‌ها در دستگاه‌ها «چالش صبر» است بدین مفهوم که بیشتر نهادهای دولتی به‌دنبال راهکارهایی هستند که به‌سرعت چالش‌های آن‌ها را رفع کند، این در حالی است که مراجعه به اندیشکده‌ها نیازمند صبر است.

خیامباشی سپس بیانات رهبر معظم انقلاب در سال ۸۳ پیرامون پنج مرحله تشکیل دولت اسلامی را مورد استناد قرار داد و اظهار داشت:  ایشان در سخنرانی‌های دیگر هم بیان فرمودند که در مرحله تشکیل دولت اسلامی قرار داریم، اما معتقدم در این مرحله زمین‌گیر شدیم و این چالش نیازمند آسیب‌شناسی است.

رئیس اندیشکده علمی‌راهبردی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان افزود: رهبری فرزانه انقلاب در بیاناتی به این مهم تاکید کردند که حضور مردم برای حل مشکلات کشور باید مورد توجه جدی باشد، این که از گذشته تاکنون هرجا مردم حضور یافتند، نظام با پیروزی روبه‌رو شده و توانستیم مشکلات را از پیش‌رو برداریم.

وی ادامه داد: اما شاهد بودیم که رهبر معظم انقلاب حضور کم‌رنگ مردم در شرایط کنونی را بعنوان چالش اشاره کردند، و بطور واضح بر استفاده از ظرفیت مردم در گروه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی تاکید کردند.

خیامباشی گفت: آنچه مهم است این که برای برقراری ارتباط گروه‌های مردمی با حاکمیت نیازمند حلقه‌های میانی هستیم، اندیشکده‌های علمی‌راهبردی بعنوان یکی از حلقه‌های میانی می‌تواند رسالت خود را ایفا کند، این اندشکده‌ها ارتباط فعالیت‌های جهادی دانش‌بنیان و فعالیت‌های پژوهشی را برقرار می‌کنند.

 انتهای پیام/

 معصومه صادقی

زمان انتشار: سه شنبه ۲۷ دی ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۴:۱۹

شناسه خبر: 103726

مطالب مرتبط :
در بحث شناسایی و زنجیره‌های ارزش مشاغل خرد و خانگی ضعف داریم/شناسایی ۱۷ مزیت در استان اصفهان

مدیر دفتر اشتغال جهاد دانشگاهی اصفهان:

در بحث شناسایی و زنجیره‌های ارزش مشاغل خرد و خانگی ضعف داریم/شناسایی ۱۷ مزیت در استان اصفهان

مدیر دفتر اشتغال جهاد دانشگاهی اصفهان با اشاره به این که در بحث شناسایی و زنجیره‌های ارزش مشاغل خرد و خانگی ضعف داریم، گفت:تقریبا برآوردی که از ۲۸ شهرستان استان و روستاها زیر مجموعه آن داشتیم؛ حدود ۱۷ مزیت شناسایی شده و اگر استان را بعنوان پهنه بزرگ از نظر مشاغل خانگی و مزیت‌ها در نظر بگیریم حدود ۵۰ تا ۶۰ تولید مزیت است.

رویداد نوآوری

در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می‌شود:

رویداد نوآوری "جهت" در حوزه جهاد تبیین

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان فارس از برگزاری رویداد نوآوری "جهت" برای انجام فعالیت‌ های علمی و دینی در جامعه دانشگاهی خبر داد.

اهداء یک دستگاه آندوسکوپی مغزی به بیمارستان خاتم الانبیاء

اهداء یک دستگاه آندوسکوپی مغزی به بیمارستان خاتم الانبیاء شوشتر

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی شوشتر گفت: یک دستگاه آندوسکوپی مغزی از سوی یکی از خیران و نیکوکاران این شهرستان ، به بیمارستان خاتم‌الانبیاء شوشتر اهدا شد.

 دورکاری ادارات و غیرحضوری شدن فعالیت کلیه مراکز آموزشی در برخی شهرستان‌ها و ابلاع عدم مصرف مازوت

کمیته شرایط اضطرار آلودگی هوای استان اصفهان؛

نسخه آلودگی هوای اصفهان دورکاری ادارات و غیرحضوری شدن مراکز آموزشی و عدم مصرف مازوت تارفع آلودگی

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری، اعلام کرد: فعالیت کلیه مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در اصفهان و برخی شهرستان‌ها در روزهای شنبه و یکشنبه یکم و دوم بهمن ماه به صورت غیرحضوری و فعالیت کلیه ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در این مناطق در روز شنبه یکم بهمن ماه به صورت دورکار خواهد بود همچنین به نیروگاه شهید منتظری ابلاغ گردید که تا رفع شرایط کنونی اضطرار آلودگی هوا از مصرف سوخت مازوت خودداری نماید.

عمل جراحی نادر ترمیم جمجمه با مواد اولیه استخوانی در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) اصفهان

توسط دکتر حسین ابدالی؛

عمل جراحی نادر ترمیم جمجمه با مواد اولیه استخوانی در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) اصفهان

حسین ابدالی فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در یک عمل جراحی در مرکز آموزش درمانی الزهرا(س)، به کمک اعضای هیئت علمی دانشکده های پزشکی و فناوری های نوین علوم پزشکی و با استفاده از مواد اولیه استخوانی و پرینت سه بعدی جمجمه و صورت بیماری را بازسازی و ترمیم کرد.

 میزبانی ۹ هزار داوطلب کنکور سراسری در حوزه امتحانی دانشگاه صنعتی اصفهان و شش توصیه ستاد آزمون این دانشگاه

میزبانی ۹ هزار داوطلب کنکور سراسری در حوزه امتحانی دانشگاه صنعتی اصفهان و شش توصیه ستاد آزمون این دانشگاه

دانشگاه صنعتی اصفهان روزهای ۲۹ و ۳۰ دی‌ماه با برگزاری مرحله اول آزمون سراسری ۱۴۰۱ ، میزبان بیش از ۹هزار داوطلب دختر و پسر است و ستاد آزمون این دانشگاه توصیه‌های ضروری به منظور تأمین امنیت، سلامت ورفاه حال داوطلبان گرامی را مطرح کرده است.

درخشش شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در جشنواره ملی «جهش» با کسب رتبه اول و دوم

آثار رسانه‌ای حوزه فناوری و نوآوری کشور زیر ذره‌بین؛

درخشش شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در جشنواره ملی «جهش» با کسب رتبه اول و دوم

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در جشنواره ملی «جهش» موفق به کسب دو عنوان «رتبه اول» در بخش تولیدات رسانه‌ای رویداد «توسعه و ارتقاء زیست بوم نوآوری استان‌ها (تانا)» و «رتبه دوم» در حوزه تولید مستند «داستان موفقیت» (روایت موفقیت شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان طی چند دهه فعالیت خود) شد.

اختراع فرمولاسیون دقیق و روش ساخت مواد نانوکامپوزیتی تثبیت عضو بیماران سرطانی در پرتودرمانی و ارتوپدی

مدیر عامل شرکت دانش بنیان شهرهمراه صفه خبرداد:

اختراع فرمولاسیون دقیق و روش ساخت مواد نانوکامپوزیتی تثبیت عضو بیماران سرطانی در پرتودرمانی و ارتوپدی

مدیر عامل شرکت دانش بنیان شهرهمراه صفه از موفقیت محققان این شرکت در طراحی و تولید یک محصول های‌تک (فناوری بالا) نانوکامپوزیتی در حوزه «پرتودرمانی بیماران سرطانی و ارتوپدی» با قابلیت‌های فوق‌العاده مهم خبر داد که در راستای چشم‌انداز ده ساله دوم نانوفناوری کاربردی ایجاد شد.

 محصولات سراهای نوآوری، بر اساس نیازهای واقعی صنعت طراحی می‌شوند

منتظرالقائم مطرح کرد:

محصولات سراهای نوآوری، بر اساس نیازهای واقعی صنعت طراحی می‌شوند

سرپرست سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان با بیان این که ماهیت سراهای نوآوری، مفهومی جدید بوده و کلیه محصولات آن بر اساس نیاز واقعی صنعت طراحی شده است. به طرح‌های پویش، رویداد صنعتیار، مدرسه تخصصی مهارت محور(متمم)، دوره‌های آموزشی مهارتی اشاره کرد و گفت: محصولات سراهای نوآوری، بر اساس نیازهای واقعی صنعت طراحی می‌شوند

برپایی بیمارستانهای صحرایی / ایجاد مرکز نفس در خراسان جنوبی

مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه انصارالرضا(ع)در گفتگو با علم و فناوری خبرداد

برپایی بیمارستانهای صحرایی / ایجاد مرکز نفس در خراسان جنوبی

هیئات مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه انصارالرضا(ع)گفت: امسال برنامه جدیدی با عنوان ایجاد مرکز نفس آغاز خواهیم داشت که مخفف برنامه «نجات فرزندان سقط» است و از برنامه های بسیج جامعه پزشکی می باشد.

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب