یک شرکت دانش بنیان مطرح کرد:

ایران می تواند در عرصه ساخت و بهره برداری از نیروگاه های خورشیدی پیشگام باشد

مدیرعامل شرکت الکتروپژواک با اشاره به کمبود نیروی برق در کشور گفت: با استفاده از نیروگاه های کوچک مقیاس این مجموعه، هم مجتمع های ساختمانی و هم منازل مسکونی و حتی صنایع می توانند برای خود درآمدزایی کرده و در عین حال در مواقع ضروری برق مورد نیاز خود را نیز تامین کنند.

 اشکناز اورعی ، در گفت و گو با خبرگزاری علم و فناوری با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط این مجموعه در خصوص انرژی های تجدید پذیر گفت: مهمترین محصول این مجموعه، تولید انواع ترانفسورماتورو عایق های رزینی در عرصه تولید نیروهای تجدید پذیر خورشیدی است.


وی افزود: هم اینک با توجه به بحران انرژی و مصرف آن بسیاری از صنایع کشور یا برای خودشان نیروگاه های جایگزین ساخته اند و یا به دنبال آن هستند.
اورعی با تاکید براینکه این نیروگاه ها در بازه زمانی 3 تا 4 سال بازده سرمایه خودشان را دارند گفت: در حقیقت نیروگاه های خورشیدی بعد از این مدت به سودهی می رسند.
وی با اشاره به اختصاص یکسری وام های حمایتی برای احداث چنین نیروگاه هایی توسط صنایع یا هر فردی که تمایل به ساخت چنین نیروگاهی در منزل یا مجتمع مسکونی خود دارد، گفت: براساس قوانین موجود در کشور ما وقتیکه فردی نیروگاه خورشیدی شخصی احداث می کند، باید برق آن را به دولت بفروشد. با این تبصره که وقتیکه برق مجموعه خود وی قطع می شود می تواند از برق تولید شده خودش استفاده کند.