توسط یک مریخ‌نورد کنجکاو؛

کشف شهاب‌ سنگ فلزی در سیاره مریخ

مریخ‌نورد کنجکاو ناسا، در حین کاوش در دهانه گِیل در مریخ بود که از بخت خوش با یک شهاب‌سنگ فلزی در مسیر خود برخورد کرد.

 

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری، این شهاب‌سنگ بیشتر از نیکل و آهن ساخته شده است و «کاکائو» نام دارد. کاکائو زیاد بزرگ نیست (عرض آن حدود ۳۰ سانتی‌متر است).

 

مریخ‌نورد کنجکاو، از زمان فرود در دهانه گیل در آگوست ۲۰۱۲ با چندین شهاب‌سنگ برخورد کرده است.

 

کاکائو متمایز از محیط اطراف خود به نظر می‌رسد. سطح مریخ قرمزرنگ و شهاب‌سنگ خاکستری تیره است و به فلز شباهت دارد. صاف و گرد بودن آن نیز نشانه‌های آشکار عبور آن از یک جَو است.

 

تصویر کاکائو ترکیبی از شش تصویر جداگانه است که دوربین مَست‌کَم (Mastcam) مریخ‌نورد کنجکاوی آن را ثبت کرده است. کنجکاوی این تصاویر را در ۲۷ ژانویه ۲۰۲۳ (۷ بهمن ۱۴۰۱)، یعنی در ۳۷۲۴ روز مأموریت خود ثبت کرد. رنگ‌های تصویر اصلاح شده‌اند تا با ویژگی‌های نوری چشم انسان روی زمین مطابقت داشته باشند.