خبرگزاری علم و فناوری بررسی می‌کند؛

ببینید-آیینهای باستانی نوروز از"عمو فیروز" تا "هفت سین" قسمت ۱

وحید استرون در گفتگویی با جواد انصافی بازیگرتأتر و هنرمند ایرانی که سالها در نقش عبدلی درتلویزیون نقش ایفا کرده و مهدی صفاری هنرمند و پژوهشگر هنرهای نمایشی در گفتگویی از آیینهای باستانی نوروز می گویند.

زمان انتشار: چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۵:۰۰

شناسه خبر: 105617

مطالب مرتبط :
ببینید-آیینهای باستانی از

خبرگزاری علم و فناوری بررسی می کند؛

ببینید-آیینهای باستانی از" عمو فیروز" تا" هفت سین" قسمت ۲

وحید استرون در گفتگویی با جواد انصافی بازیگرتأتر و هنرمند ایرانی که سالها در نقش عبدلی درتلویزیون نقش ایفا کرده و مهدی صفاری هنرمند و پژوهشگر هنرهای نمایشی در گفتگویی از آیینهای باستانی نوروز می گویند.

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب