رييس سازمان بسيج علمي کشور:

کاربردي کردن علم بزرگترين چالش فضاي علمي کشور مي باشد

به گزارش خبرگزاري علم و فناوري استان ايلام،روز پنجشنبه 7مرداد95 جلسه معاونين پژوهشي و هيات علمي دانشگاه ها و اعضاي پارک علم و فناوري استان ايلام با حضور دکتر قدياني رييس سازمان بسيج علمي ،پژوهشي و فناوري کشور در محل سالن جلسات پارک علم و فناوري ايلام برگزار شد. دکتر قدياني در اين جلسه اظهار داشت:عليرغم توانمندي کشور در تمام حوزه هاي علمي شاهد مشکلات زيادي در کشور هستيم که علت آن عدم برنامه ريزي صحيح بر اساس  نياز هاي کشور مي باشد. وي افزود: مشکل اينجاست که هيچکدام از دانشگاه هاي ما داراي ماموريت نيستند و اين منجر به چرخه آموزش براي آموزش مي شود،در کل مي توان گفت در حال حاضر کاربردي کردن علم بزرگترين چالش فضاي علمي کشور مي باشد. دکتر قدياني با اشاره به اينکه نظام ارتقاي اساتيد در کشور ما داراي مشکل اساسي است ادامه داد:براي تجاري سازي محصول تعامل بخش صنعت و دانشگاه الزامي است. رييس سازمان بسيج علمي کشور افزود:سيستم دفاعي کشور و پيشرفت بومي آن مي تواند الگوي مناسبي براي حوزه علمي و فناوري کشور باشد. وي اشاره کرد:عدم نياز سنجي و عدم شناخت توانمندي ها از مشکلات اساسي کشور در حوزه علمي و فناوري است. دکتر قدياني مسووليت پذيري هر يک از  دانشگاه ها  براي حل يک موضوع خاص از مشکلات استان را يک راهکار براي اقدام عملي در جهت رفع موانع پيشرفت استان برشمرد. رييس سازمان بسيج علمي،پژوهشي و فناوري کشور مشکل اصلي استان ها را نه کمبود منابع، بلکه مديريت غلط منابع دانست. وي همچنين بسيج علمي را خادم ارگانهاي علمي و فناوري کشور دانست و افزود خانه نخبگان بسيج و شوراي جهاد علمي بايد نقش خود را در موضوع نيازسنجي و شناخت توانايي ها و ارائه آن به ساير ارگان ها به خوبي ايفا کنند. در ابتداي جلسه دکتر طاهر پور رييس پارک علم و فناوري استان ايلام ضمن خير مقدم به دکتر قدياني و معاونين پژوهشي و اعضاي هيات علمي دانشگاه ها ،به بيان پتانسيل هاي فراوان استان ايلام در بخش هاي مختلف از جمله زمينه کشاورزي، گياهان دارويي،نفت و گاز و انرژي و همچنين نيروي انساني متخصص پرداخت و ابراز اميدواري کرد با هماهنگي و تفاهم روزافزون متوليان حوزه علم ،پژوهش و فناوري مشکلات استان ايلام پايان يابد. همچنين معاونين پژوهشي و اعضاي هيات علمي دانشگاه ها ضمن بيان مشکلات استان در حوزه هاي مختلف به بيان راه کار براي حل اين مشکلات پرداختند IMG_1527IMG_1500

زمان انتشار: پنج شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۸:۵۳

شناسه خبر: 1824

کلید واژه‌ها:
دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب