یادداشت؛ دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

سدها و پدافند غیرعامل

در طرح راهبردی پدافند غیر عامل باید به اصول مکان یابی، تمرکز زدایی، پراکندگی، کوچک سازی و توزیع مراکز حیاتی و حساس در کل فضای سرزمین کشور توجه خاص مبذول نموده و از انبوه سازی و ساخت و سازمجموعه های بزرگ و حجیم خودداری شود.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری؛ پدافند غیر عامل، مجموعه اقدام های غیرمسلحانهای است که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدام های نظامی دشمن می شود.

در پی شکست آمریکا در جنگ ویتنام "جان واردن" در کتابی تحت عنوان نبرد هوایی، مراکز ثقل یک کشور به صورت سیستمی مانند اعضای بدن قلمداد گردیده که در صورت انهدام هریک از مراکز ثقل سیستم، پیکره و کالبد کشور مورد تهاجم، فلج گردیده و قادر به ادامه فعالیت و حیات نخواهد بود .

از زمان طرح این نظریه، در حملات آمریکا به کشورهای مختلف، انهدام زیرساخت های ملی و مراکز حیاتی،حساس و مهم کشور در اولویت نخست اهداف تهاجم است؛ و کشورهایی که نقاط آسیب پذیری آنها فراوان است و دشمن می تواند با ضربات سریع، حیاتی ترین منابع آنان را منهدم کند، عوامل تهدید از بیرون را در درون خود ایجاد می کنند .

بر اساس قانون پدافند غیر عامل

به منظور مصون سازی هوشمندانه و پایدار ، ارتقاء توان پیشگیری و و دفاعی زیرساخت های حیاتی و حساس، دستگاه های اجرایی موظفند اصولی را رعایت کنند از جمله:

رعایت اصول پدافند غیر عامل در طراحی و اجرای طرح های حساس و مهم و یا در دست مطالعه و نیز تاسیسات زیربنایی و ساختمانهای حساس و شریانهای اصلی و حیاتی کشور، به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیر طبیعی" .

در طرح راهبردی پدافند غیر عامل باید به اصول مکان یابی، تمرکز زدایی، پراکندگی، کوچک سازی و توزیع مراکز حیاتی و حساس در کل فضای سرزمین کشور توجه خاص مبذول نموده و از انبوه سازی و ساخت و سازمجموعه های بزرگ و حجیم خودداری شود . یکی از شیوه » کاهش اهمیت و حساسیت نقاط هدف « در واقع پدافند غیرعامل است که از طریق پراکندگی، تجزیه، پیش بینی امکانات جایگزین و موازی و کوچک سازی صورت می گیرد .ساخت و احداث مجموعه های حجیم، انبوه، متراکم و متمرکز مراکز حیاتی و حساس بدون رعایت ملاحظات دفاعی و امنیتی در یک محل، حتی اگر منافع اقتصادی کوتاه یا میان مدتی نیز به دنبال داشته باشد، ولی بالا بودن میزان آسیب پذیری آن در برابر تسلیحات آفندی دشمن در شرایط وقوع تهدید و جنگ، موجب تخریب و انهدام سریع سرمایه های کلان ملی در طی چند ساعت، روز یا حداکثر چند هفته شده، و هزینهها و آسیبهایی رانیز به کشور تحمیل خواهد نمود .

خطرات سدها برای امنیت ملی

- آسیب پذیری بالقوه سد از نظر انهدام ساختار فیزیکی توسط عوامل طبیعی و یا حمله دشمن .

- خسارات ناشی از زلزله القایی به دلیل رهاشدن آوار آب .

- آلودگی و مسمومیت آب شامل: آلودگیهای طبیعی، و آلودگیهای ناشی از اقدام دشمن

بنابراین بر اساس قانون مربوط به اصول پدافند غیر عامل، سدها بخصوص سدهایبزرگ، از تاسیسات

زیرساختی مهم و بالقوه خطرناک برای امنیت ملی کشور بوده و ، باید تهدیدات مربوط به این تاسیسات مهم سریعاً

رفع گردد.

راهکارهای اجرایی

- توقف ساخت سدها و انجام مطالعات تهیه آب و برق توسط امکانات جایگزین مانند سدهای زیرزمینی،آبخوانداری و آبخیزداری و همچنین ایجاد نیروگاه های کوچک و خورشیدی

- انجام مطالعات لازم برای بهترین نحوهی تخلیه تدریجی و تخریب سدهای خطرناک موجود با کمترین آسیب به محیط و جنگل کاری در محل مخزن تخلیه شده از آب برای رفع خطر سیلاب و جذب آب

- شناسایی محل های مناسب برای کنترل و جذب آب و جلوگیری و کندکردن جریان سیلابها، )درصورت وقوع( با :

- تراس بندی مسیر رودخانه

- پخش سیلاب با ایجاد انواع بانکت (جوی های افقی در روی خطوط تراز به منظور جمع آوری و کاهش سرعت آب و افزایش نفوذ آن به داخل زمین)

- ایجاد مخازن تأخیری برای  مهار سیلاب. نمونه آن سدتأخیری قدیمی طبس )معروف به طاق عباسی( است؛ که توانسته بدون آسیب به محیط زیست، صدها سال جریان سیلاب ها را مهار کند.

- طراحی سیلاب دشت ها بخصوص در محل فرونشست دشتها، که می تواند به عنوان ابزار مناسبی برای کنترل سیلاب محسوب گردد، و در کاهش دبی جریان اوج سیلاب به طرف پایین دست تاثیری مهم دارد.

- ایجاد سیل بند برای محدود و هدایت جریان سیلاب درمسیر و عرض معینی از رودخانه با احداث کانال های انحراف آب و به کمک احداث دیواره های سیل بند، برای جلوگیری از پخش، گسترش سیلاب، تهدید زمین ها و سازه های اطراف رودخانه و هدایت جریان در یک مسیر و مجرای مشخص، به مناطق بی خطر

 

انتهای پیام/ سیده زینب حیدری 

زمان انتشار: چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۸:۲۵

شناسه خبر: 36678

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب