کشت کلزا در گلستان آغاز شد ؛

آنچه کشاورزان باید در مورد کشت کلزا بدانند

نکات مهمی در مورد کشت زراعت کلزا وجود دارد که کشاورزان در فصل کاشت برای بهره برداری بیشتر این محصول باید به آنها توجه کنند .

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از استان گلستان ؛ اواخر مهر و نیمه اول آبان ماه در استان گلستان که هوای معتدل متمایل به سرد شدن را دارد ، بهترین زمان کاشت کلزا می باشد .

زمان کاشت کلزا باید طوری تنظیم شود که از طرفی تا زمان اولین یخبندان زمستانه 8 برگی شده باشد تا گیاه با خطر سرما مواجه نشود و اینقدر هم زود نباشد که نقطه رویش دچار سرمازدگی شود .

پس از شخم عميق براى از بين بردن کلوخه‌هاى خاک، دو بار ديسک عمود بر هم ضرورى مى‌باشد. در اين مرحله مى‌توان علف‌کش پيش از کاشت مانند ترفالان را نيز با خاک مخلوط نمود. جهت استفاده از اين علف‌کش، تهيه زمين و بستر کاشت بايد به‌نحو مطلوبى انجام پذيرد.

در صورت آمادسازی مطلوب بستر کشت ، بهترین میزان بذر مصرفی در "زراعت کلزا ۴ کیلوگرم"در هکتار است ، مصرف زیاد بذر باعث افزایش بیماریها و خوابیدگی محصول می شود.

با کاشت زودتر زراعت کلزا از اواسط مهر تا دهه اول آبان ماه میتوانید بیشترین عملکرد را بدست آورید.

نیاز غذایی زراعت کلزا به کودهای پتاسه ، سولفاته(گوگردی) و ازته بیشتر از گندم است و بهتر است براساس آزمون خاک ، کودهای شیمیایی مصرف گردد.

مناسب ترین عمق کشت کلزا بین ۱/۵  تا ۲ سانتیمتر است و بهتر است با دستگاه خطی کار ریزدانه کار یا کمبینات کشت شود.

جهت رعایت تناوب و افزایش عملکرد در مزارع گندم بهتر است هر ۳ سال یکبار کلزا کشت شود  و از کشت مجدد کلزا در 2 سال پی در پی در یک زمین خودداری گردد.

جهت کنترل آفات اول فصل زراعت کلزا توصیه می شود که بذور با سموم حشره کش مناسب  آغشته گردد.

جهت کنترل علف های هرز در زراعت کلزا بهتر است، قبل از کشت از علفکش خاک مصرف (ترفلان) استفاده گردد.

کشت کلزا در اراضی بسیار شور و ماندابی موفقیت آمیز نیست. جهت کشت در اراضی مستعد ماندابی بهتر است کلزا به صورت جوی و پشته ای کشت گردد.

انتهای پیام /

زمان انتشار: یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۹:۳۳

شناسه خبر: 38033

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب