مقاله از فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد

تخصیص بهینه استانی بودجه: رویکرد مدل برنامه ریزی آرمانی

برای دریافت فایل  PDF  این مقاله اینجا را کلیک کنید.
 

زمان انتشار: شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۷:۲۷

شناسه خبر: 58317

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب