سند ۲۰۳۰ چیست و چه اهدافی را دنبال می کند ؟ / اجرا خبرگزاری علم و فناوری - سند ۲۰۳۰ چیست و چه اهدافی را دنبال می کند ؟ / اجرای بی سر و صدای برجام آموزشی در کشور + سند