سرانجام اتاق شیشه ای شورای شهر شیراز خبرگزاری علم و فناوری - سرانجام اتاق شیشه ای شورای شهر شیراز
خبرگزاری علم و فناوری گزارش می دهد؛

سرانجام اتاق شیشه ای شورای شهر شیراز

شفافیت و پیشگیری از فساد یکی از مهم ترین شعارهای لیست ورودی به اصطلاح امید به شورای شهر شیراز بود که مردم این شهر نیز بر همین اساس به این لیست رای اعتماد دادند.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از فارس؛ شفافیت و پیشگیری از فساد یکی از مهم ترین شعارهای لیست ورودی به اصطلاح امید به شورای شهر شیراز بود که مردم این شهر نیز بر همین اساس به این لیست رای اعتماد دادند.

 

بیش از یک سال از روی کار آمدن شورای پنجم با ادعای اتاق شیشه ای می گذشت که یک مصوبه جرفه های امید به این موضوع را در میان مردم روشن کرد اما طی دو هفته از مطرح شدن در صحن و تصویب نهایی آن در شورا که با حذف سه بند مهم آن همراه بود، بارقه های امید مردم شیراز را به کلی خاموش کرد.

سه بندی که در مصوبه سامانه شفافیت شهرداری شیراز حذف شده، نحوه استخدام و تعداد نیروهای شاغل در شهرداری، سفرهای خارجی مدیران شهرداری و حقوق و مزایای مدیران این مجموعه می باشد.

پارتی بازی، حزب گرایی و قوم گرایی از جمله مهم ترین مواردی ست که با شورای پنجم عجین شده و برای بسیاری از مردم سوال برانگیز می باشد که چگونه و بر چه اساس دوست، هم حزبی و فامیل مدیران شهرداری و یا اعضای شورای شهر در مجموعه شهرداری مشغول به کار می شوند؟!

یکی دیگر از مواردی که از ابتدای حضور شورای جدید بر راس آن از آن می نالیدند، بدنه بزرگ شهرداری شیراز می باشد اما با این اوصاف، شورای پنجم حاضر به افشای تعداد نیروهای شاغل در شهرداری نشد تا شاید بتواند بر آمار گذشته بیش از پیش بیفزاید!

از برملاشدن فیش های نجومی مدیران در سطح کشور زیاد نمی گذرد و این اتفاق با واکنش مردم نیز در سراسر کشور همراه بود اما در مجموعه شهرداری و شورای شهر شیراز قصد ندارند با مردم رو راست بوده و از میزان حقوق و مزایای خود حرفی به میان بیاورند و شاید حقوق های نجومی خود را بر ملا کنند!

 

شاید برای یک فرد معمولی شیراز و حومه آن تا آخر عمر جذابیت های زیادی برای تفریح و گردش داشته باشد اما این قضیه ممکن است برای برخی از مدیران شهرداری شیراز صادق نبوده و هر از گاهی هوس کنند تا به همراه تعدادی از دوستان و یا اقوام به سفری کاری تفریحی بروند و آب و هوایی عوض کنند، خیالشان نیز راحت است که اطلاعات این سفر در جایی درز نخواهد کرد!

شورای شهر شیراز با تصویب طرح راه‌اندازی سامانه شفافیت شهرداری شیراز با حذف سه بند مذکور تنها خود را گول زده و خواسته هم بر قولی که داده جامه عمل بپوشاند و هم از منافع و موقعیت ها نگذرد و بر همین اساس به این مصوبه رسیده است و در یک کلام شورای شهر شیراز آنطور که مدعی بود با مردم شفاف و رو راست نبوده و به نظر نمی رسد تا پایان عمر این شورا نیز شفافیت مدنظر مردم محقق شود.

 

گزارش: محمد صادقی

زمان انتشار: دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۹:۳۰

شناسه خبر: 74959

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب