اولین باشگاه ورزش‌های الکترونیکی و یارانه‌ای در لر خبرگزاری علم و فناوری - اولین باشگاه ورزش‌های الکترونیکی و یارانه‌ای در لرستان افتتاح خواهد شد / ارزش‌های فرهنگی در قالب بازی‌های رایانه‌ای انتقال داده می‌شود