خبرگزاری علم و فناوری گزارش می دهد؛

نقش آموزش و پرورش در روحیه و نگرش کار آفرینی/الگوی مناسب پیشرفت مدیریتی برای مدیران مدارس کار آفرین

در پرورش روحیه كارآفريني آنچه كه بايد در حين آموزش به آن توجه شود، استقلال، خودباوري، اعتماد به نفس، ريسک پذيري و خلاقيت است.

به گزارش خبرگزاری علم وفناوری ؛ سازمان آموزش و پرورش از نظر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اخلاقی و فراهم کردن زمینه تکامل و رشد آدمی دارای اهمیت بسیار است. هدف پژوهش مروری حاضر، بررسی عوامل مؤثر در کارآیی مدیریت مدیران و معاونان مدارس مقطع متوسطه می باشدکه انتقال علم و دانش به دانش آموزان و بارور كردن استعدادهاي ذهني آنان و مهمتر از آن كمك به جامعه پذيري آنها از وظايف غيرقابل انكار آموزش و پرورش است.تربيت اجتماعي، ايجاد نگرشها و باورهاي مثبت در جهت جامعه پذيري و سازگاري با جامعه مضمون بسياري از كتاب هاي درسي است.

آموزش وپرورش به موازات وظايف تخصصي خود، آموزش مهارت هاي زندگي به دانش آموزان را در راستاي كار خود قرار داده است. از جمله موارد مهم كه بايد به آن توجه جدي داشت موضوع اشتغال است به طوري كه از كودكي آينده نگري شغلي و كسب و كار بايد در ذهن فراگيران ايجاد گردد. چرا كه آرزوهاي دوران كودكي معمولاً به تحقق می پيوندد. ايجاد روحيه و نگرش كارآفريني از وظايفي است كه بايد به آن پرداخته شود، در پرورش روحیه كارآفريني آنچه كه بايد در حين آموزش به آن توجه شود، استقلال، خودباوري، اعتماد به نفس، ريسک پذيري و خلاقيت است.

 

دکتر جابر مهدی نیا افرا در گفت و گو با  این خبرگزاری با اشاره به مفهوم کار آفرینی اظهار داشت: همه بر اين باورند كه كارآفريني موتور محركه توسعه اقتصادي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است. سه دليل مهم كشورها براي توجه به مقوله كارآفريني، توليد ثروت، توسعه تكنولوژي و اشتغال مولد است.

اشتباه مفهوم کار آفرینی با اشتغال زایی در ایران 

وی ادامه داد: درحالي كه در كشور ما به اشتباه اين مفهوم صرفاً با اشتغال زايي مترادف شده و فقط براي حل مشكل اشتغال به سمت كار آفريني پيش مي رويم. در اواخر دهه70 در بسياري از كشورهاي پيشرفته به علت تغيير در ارزش ها و گرايش هاي جامعه و البته تغييرات جمعيت شناختي، موجي از كسب و كارهاي كوچك و افراد خود اشتغال به وجود آمد.

تولیدکننده گل و گیاه زینتی شمال کشور با بیان اینکه آموزش همیشه به عنوان مهم ترین ابزار درکار آفرینی جهت بهبود کلی عملکرد کارکنان در نظر گرفته می شود، تصریح کرد: برنامه های آموزشی به منظور درک تغییرات رفتاری مطلوبی که در نگرش ها، مهارت ها و دانش انعکاس می یابد، طراحی شده اند، از دیدگاه نوئه آموزش، به تلاش برنامه ریزی شده ای اشاره دارد که توسط یک سازمان در جهت تسهیل یادگیری کارکنان از شایستگی های مرتبط شغلی بکار گرفته می شود.

با توجه به نقش آموزش، امروزه سازمان ها پول و هزینه زیادی را صرف برنامه های توسعه و بهسازی کارکنان شان می کنند و تلاش می کنند تا از استراتژی ها و روش های آموزشی نوین و کارآمدی بهره گیرند. یکی از این روش ها و استراتژی ها، مربیگری است. مربیگری یکی از روش های آموزش ضمن خدمت کارکنان است که همانند دیگر روش های آموزشی(همچون سخنرانی، آموزش کارگاهی و غیره) برای رشد و بالندگی نیروی انسانی مورد استفاده قرار می گیرد. مربیگری روشی مؤثر جهت ارتقای یادگیری است که می تواند تأثیری مثبت بر سود و زیان سازمان داشته باشد و هم چنین می تواند مزایای محسوسی را برای افراد و سازمان ها به ارمغان آورد.

تقریبا در همه تعاریف کار آفرینی این توافق وجود دارد که در مورد رفتاری بحث می کنیم که 1- پیشگام است2- سازوکارهای اجتماعی و اقتصادی را برای تبدیل منابع و موقعیت ها به وضعیت عملی ، سازماندهی مجدد می کند 3- با مخاطره و شکست همراه است در واقع هر یک از این تعاریف کار آفرینی را از جنبه ی اندکی متفاوت نگاه می کند و حاوی ایده های مشابهی همچون تازه بودن ، سازماندهی ، خلق کردن و ریسک پذیری است. با وجود این هر کدام از تعاریف قدری محدود کننده است چرا که کار آفرینی در همه ی حرفه ها وجود دارند ، آموزش ، پزشکی ، حقوق ، معماری ، مهندسی مشاغل اجتماعی و توزیع.

 این تعریف بر چهار جنبه ی اساسی کار آفرینی تاکید می ورزد بدون در نظر گرفتن زمینه کار نخست ، کار آفرینی مستلزم فرآیند خلق است، خلق هر جیز ارشمند و جدید.این خلق باید برای کار آفرینی و مخاطبی که این خلق برای او انجام شد ارزش داشته باشد و این مخاطب می تواند هر یک از گروه های زیر باشد:

 1. بازرا خریداران ، وقتی که پای نوآوری تجاری در میان است.
 2. امور اداری بیمارستان در صورتی که نرم افزار و روند مورد قبول جدیدی مطرح باشد.
 3. دانشجویان جدید در صورتی که درس جدید یا حتی دانشکده کار آفرینی تشکیل شود.
 4. منتخبان خدمات جدید که کار گزاری غیر انتفاهی تدارک می بیند.

 

وی به برخي از ويژگي هايي كه محققين بسياري آن ها را به عنوان ويژگي هاي كارآفرين بر شمرده اند اشاره کرد و افزود: آينده نگر بودن و داشتن چشم انداز،این ویژگی براي شخص كارآفرين كاملاً شفاف و خالي از هرگونه ابهام بوده و لذا قابل انتقال به ديگران مي باشد.

مدرس دانشگاه ابراز داشت: داشتن چنين چشم اندازي به كارآفرين كمك مي كند تا حركتي مستمر و بدون سردرگمي و مستقيم به سمت هدف داشته باشد. علاوه بر اين، چشم انداز قابل انتقال، ديگران را نيز در طي مسير همراه و مدديار او می کنند.

مهدی نیا افرا  مصمم بودن را یکی دیگر از ویژگی های کارآفرینی برشمرد و بیان داشت: كارآفرينان مصمم از ايده هاي جديد و فرصت ها و پيشنهادهاي شغلي ديگر چشم پوشي كرده و در مقابل به كاري كه براي خود برگزيده اند پايبند مي مانند، اين قطعيت، كارآفرين را طي فرايند راه اندازي از هرگونه شك و ترديد و دودلي مصون نگاه مي دارد تا حدي كه مخالفت نزديكان و آشنايان نيز نمي تواند در اراده آنان خللي وارد نموده بلكه دودلي ديگران نيز تحت تأثیر اين قطعيت برطرف مي شود.

وی تمركز را یکی دیگر از ویژگی های کارآفرینی عنوان کرد و گفت : براي اينكه كارآفرين از انجام موفقيت آميز تمام طرح و برنامه ها و جزئيات كار مطمئن باشد لازم است كه همانند يك فوتباليست خوب كه لحظه اي چشم از توپ برنمي دارد در تمام لحظات با تمركز بر چشم انداز همه انرژي وقت و ساير منابع را حول اين هدف صرف کند.

مدرس دانشگاه اظهار کرد: نياز خودشكوفايي  يكي از مهمترين انگيزه هاي كارآفرينان در محقق كردن چشم انداز خود است، نتيجه اين نياز قوي اين است كه در مسير حركت به سوي هدف، هرچيز ديگري در اولويت پايين تري قرار مي گيرد.در روابط شخصي علايق خارج از اين چشم انداز و يا پروژه هاي باسود مالي زياد همه از مواردي هستند كه در مقايسه با هدف اولويت پايين تري خواهند داشت.

وی ادامه داد: سود مالي و ثروت اندوزی به ندرت می تواند انگيزه كارآفرينان قرار مي گيرد چرا كه پول به تنهايي نمي تواند انگيزه انجام تمام زحماتي باشد كه در شروع يك فعاليت كار آفرينانه لازم است، هرچند كه معيار خوبي براي اندازه گيري موفقيت فعاليت كارآفرينان است.

مهدی نیا افرا آخرین ویژگی را وقف و از خودگذشتگي بیان کرد و ابراز داشت: كارآفرينان همه زندگي خود را وقف كار کرده اند، بسيار سخت كوش هستند و پشتكار آنان مثال زدني است در حقيقت آنان از كار در راستاي هدف خود لذت مي برند.

وی در ادامه به ویژگی های روانشناختی کار آفرین اشاره و یادآور شد:ریسک پذیری، استقلال طلبی، نیاز به موفقیت و پیشرفت، ایده پردازی، خلاقیت و نوآوری ،اعتماد به نفس ،پذیرش فضای عدم اطمینان ،پشتکار بالا،آرمان گرایی و داشتن دور نما، پیش قدم بودن، اهل عمل و کار بودن، نتیجه گرا بودن، کارآمد بودن ،قدرت ارائه راه کارهای مبتکرانه در هر شرایط ،علاقه به یادگیری و آموزش پذیری بالا، دارا بودن انگیزه و اراده رهبری جمع از جمله این ویژگی هاست.

مدرس دانشگاه به الگوی مفهومی مدیریت در کار آفرینی اشاره کرد و گفت:مدیریت فنی ، منابع انسانی ، استراتژیک و برنامه ریزی، مدیریت زمان ، ریسک ، بازار یابی و شناخت بازار ، مالی، حسابداری و تأمین سرمایه و مدیریت توسعه  از جمله الگوهای مدیریتی محسوب می شوند.

 

مهدی نیا افرا به وظيفه کارآفرين اشاره و خاطر نشان کرد: اصلاح و متحول ساختن الگوي توليد با بهره‌‌‌برداري از اختراع يا ‌به طور عمومي‌تر امکان فني امتحان نشده در توليد کالاي جديد يا توليد کالاي قديمي به روشي جديد، بازگشايي منابع جديد براي دسترسي به مواد يا بازار جديد محصولات با سازماندهي صنعتي جديد است.

به طور كلّي، هشت وظيفه براي كارآفرين وجود دارد:

 1. ازموقعّيت هاي محيط آگاه مي‌شود.  
 1.  براي استفاده از اين موقعيتها خود را درخطر مي‌اندازد.
 2. براي كار سرمايه‌گذاري مي‌كند.
 3.  نوآوريها را معّرفي مي‌كند.
 4. كار و توليد را نظم مي‌بخشد.      
 5.  تصميم مي‌گيرد.
 6. براي آينده برنامه‌ريزي مي‌كند. 
 7.  محصولات خود را با سود مي‌فروشد.

مدرس دانشگاه موانع كارآفريني كه سازمان عامل آن است را اینطور بیان کرد: بدبيني نسبت به همه ايده‌هاي جديدي كه از پايين سازمان مي‌آيند، پافشاري بر اين كه براي تصويب بايد از ساير سطوح مديريت تأييد و امضاء گرفته شود. خواستن از قسمت هاي مختلف براي رقابت و انتقاد از پيشنهادهاي همديگر و اظهار انتقاد راحت، آزاد و ستايش و تمجيد نكردن افراد می تواند باشد.

موفقيت و توسعه كشورها به وجود افراد موفق در آن كشور ها بستگي دارد. كشور هايي چون كره، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مالزي و هند از اين راه به توسعه دست يافته اند.

•   بالفعل کردن استعدادهای نهان و بالقوه که در وجود هر کسی قرار دارد.

•   دستیابی به هدف های که در نظر انسان است و کسب اعتبار.

•   شیوه درست فکر کردن در زندگی

فرد موفق کسی است به آرزوهای خود برسد و در درون، رضایت خاطر احساس کند که این امر خود حاصل تلاش و کوشش مدام در زندگی است.

ضرورت خلاقیت

عواملی که باعث شده تا خلاقیت به عنوان یک ضرورت شناخته شود:کاهش منابع طبیعی، رقابت فشرده و بی رحم، تنوع طلبی مصرف کنندگان و کاهش زمان مطلوبیت کالاها ،جهانی شدن اقتصاد و صنعت.

فرآیند کارآفرینی

     
   

1- آموزش در جهت خلاف خلاقیت 2- استفاده از الگوهای غالبی 3- شتابزدگی در ارزیابی 4- فشارهای اجتماعی 5- تاکید بر مفروضات قبلی 6- چاره جوئی کوتاه مدت                                          

عوامل پرورش خلاقیت

1-اجتناب از قضاوت فوری 2- درک اصل مطلب 3- شک وتردید 4- تجسم قوی 5- تخیل قوی 6- نگرش جدید 7- تمرین تکنیک های خلاقیت

وی در پایان به نقش تحصيلات در كارآفريني اشاره کرد و گفت: رابطه بين آموزش و فعاليت كارآفرينانه پيچيده و بيشتر به خصوصيات كشورها بستگي دارد.

 

در بين همه گروه‌هاي درآمدي حدود 30 درصد كساني كه كسب‌وكاري را راه‌اندازي كرده‌اند، داراي تحصيلات متوسطه هستند.

در كشورهاي با درآمد پايين 23 درصد كارآفرينان داراي تحصيلات متوسطه هستند در حالي كه 50 درصد آنها آموزش متوسطه خود را به پايان نرسانده‌اند.

آنچه از نتایج بررسی های صورت گرفته به دست آمده جایگاه نامناسب آزمودنی ها از نظر ویژگی های کار آفرینی است،اهمیت و ضرورت مقوله کار آفرینی در ارتباط با نظام آموزشی و بویژه مدیریت آموزشی مطرح است تصور یک نظام آموزشی غیر پویا ، غیر خلاق و غیر کارآفرین به مفهوم تصور تحلیل استعداد و خلاقیت فراگیران نظام آموزشی است.

مدارس امروز رسالتی ممتاز در پرورش افراد جامعه برعهده دارند. متاسفانه کشورمان از این لحاظ در شرایط مناسب و مطلوبی به سر نمی رود .برای تربیت افراد خلاق و کار آفرین باید از دوران کودکی زمینه سازی کرد، یعنی از ابتدای ورود این افراد به نظام آموزشی لازمه این امر وجود مدارس کار آفرین و در راس آن مدیران کار آفرین است.

 

منابع:

احمدپور داریانی- محمود ، آندرئه مرتینی.1386.کارآفرینی، انتشارات محراب قلم

شاه حسینی ع.(1388).کار آفرینی ،چاپ دوم ، تهران ؛ انتشارات آییژ

فصلنامه آموزشی کارآفن، بهار 1389، شماره 26

 

انتهای پیام/ سیده زینب حیدری

 

زمان انتشار: شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۶:۴۰:۰۰

شناسه خبر: 77354

مطالب مرتبط :
بازگشایی مدارس

رئیس کل سازمان نظام پزشکی:

بازگشایی مدارس سبب تحمیل بیماران بیشتر بر جامعه پزشکی می شود

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: بازگشایی موجب تحمیل بیماران بیشتر بر جامعه پزشکی، پرستاری و کادر درمان خواهد شد.

​برگزاری اجرای طرح

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنش به بازگشایی مدارس:

منتظر استیضاح وزیر آموزش و پروش باشید /ایران فقط ولنجک نیست

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: منتظر استضاح وزیر آموزش و پروش باشید.

بازگشایی مدارس

رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی:

دخالت در نحوه مقابله با بیماری ها فاجعه انسانی در پی دارد

رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی گفت: دخالت در کارشناسی تخصصی نحوه مقابله و مبارزه با بیماری از سوی مسئولین غیرمرتبط با امور بهداشتی، می ‌تواند در کمترین فاصله زمانی به یک فاجعه انسانی تبدیل شود.

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب