مشاور مرکز رشد زیست فناوری پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری:

طرح جامع مدیریت و راهبری استعدادهای درخشان جامعه دانشجویی در دانشگاه سیستان و بلوچستان

جذب، هدایت، توسعه دانش، مهارت آموزی های عمومی و حرفه ای گری مجموعه استعدادهای درخشان در عرصه دانشجویی شامل مراحل شناسایی، ارزیابی، تشخیص اولیه، تشکیل پرونده، ساختاردهی و اجرای برنامه امکان ورود به دانشگاه های نسل چهارم است.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از سیستان و بلوچستان، دکتر ناصر محمدی، مشاور مرکز رشد زیست فناوری پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با حضور در دانشگاه سیستان و بلوچستان، جهت گیری استراتژیک دانشگاه سیستان و بلوچستان در راستای حرکت بسوی دانشگاه عامل توسعه منطقه ای را تشریح کرد.

دکتر محمدی در گفتگو با خبرگزاری علم و فناوری بیان داشت: رفع نیازهای جامعه و مشکلات اولویت دار با تمرکز بر جیره بندی منابع  و در بستر جامعه هدف از طریق توانمندسازی و تیم سازی دانشجویی و گروههای منتورینگ، بصورت نظام مند و سیستمیک (همراستایی اهداف تحقیقاتی بخشهای مختلف در قالب یک کل) با توجه به گرایشات، شایستگی ها و مهارتهای آینده سازی و کارآفرینی، بصورت یکپارچه و هماهنگ و مواجهه سازی دانش تولید شده به بازار مصرف از طریق ترجمان آن و کاربردی سازی دانش ترجمه شده در بستر جامعه مصرف کننده میسر است.

با توجه به مولتی دیسیپلینری بودن دانشگاه امکان ارائه خدمات پژوهشی نسل چهارم برای شناخت جامعه و عارضه یابی، ارائه راه حلهای کارامد و اثربخش را بطور جامع داراست،

وی در خصوص طرح جامع مدیریت و راهبری استعدادهای درخشان جامعه دانشجویی گفت: تعریف طرح جامع استعدادهای درخشان عبارت است از مجموعه از برنامه ها و فعالیتهای سازمان یافته به منظور جذب، هدایت، توسعه دانش، مهارت آموزی های عمومی و حرفه ای گری مجموعه استعدادهای درخشان در عرصه دانشجویی و رشته های وابسته و سازماندهی نیروها صورت می گیرد که شامل مراحل شناسایی، ارزیابی، تشخیص اولیه، تشکیل پرونده، ساختاردهی و اجرای برنامه  است.

محمدی درباره سطوح اجرایی – ارتقایی استعدادهای درخشان عرصه دانشجویی  تاکید کرد: این سطوح شامل 5 سطح ذیل می باشد.

  1. سطح ارزیابی: در این سطح استعدادها مورد ارزیابی قرار گرفته از دیدگاه ضریب هوشی IQ، هوش هنجانی EQ، قدرت ایده پروری، سوابق تحصیلی، سوابق اجرایی، سوابق مرتبط با خلاقیت و نوآوری، ارزیابی گرایش های فردی صورت میگیرد. در این همه براساس حداقل معیارهای مورد نیاز استعدادها شناسایی و وارد عرصه رشد و توسعه و تعالی می شوند برای همه افرادی که وارد می شوند یک پرونده مجازی درست میشود
  2. سطح پایه یا آماده سازی: در این مرحله، عمدتا مطالعه، ارائه، شرکت در برنامه های آموزشی حضوری و مجازی و تهیه گزارش و سایر اقدامات صورت میگیرد و ارزیابی سطح پایه در قالب ارزیابی پرونده مجازی و هم چنین برگزاری آزمونهای عملی و تئوری انجام میشود و افرادی که پذیرفته شده باشند و حداقل امتیازات و شایستگی های لازم را کسب کرده باشند به مرحله بالاتر ارتقا پیدا میکنند
  3. سطح کارآموزی: در این مرحله علاوه بر انجام مطالعه و اقدامات مندرج در سطح پایه ولی با متون و مفاهیم دیگر، بعنوان کارآموز در عرصه های مختلف و با توجه به گرایشات و علایق و استعدادهای فردی وارد میشوند و بعنوان دستیار عمل می کنند و بعد از طی دوره ها و انجام موفق آزمونها به مرحله بالاتر ارتقا پیدا میکنند 
  4. سطح کارورزی: در این مرحله افرادی که در مرحله کارآموزی پذیرفته شده اند بعنوان دستیار اجرایی، و زیر نظر و تحت نطارت خبرگان فعالیت های خاص انجام میدهند و این گروه مسئولیت اجرای فعالیت ها، طرح ها و پروژه ها را مستقیما برعهده خواهند داشت.
  5. سطح خبرگی یا حرفه ای گری: که در این مرحله، در عرصه های که صلاحیت و شایستگی حرفه ای گری را کسب کرده باشند بعنوان ساختار سایه عمل کرده و نسبت به نقادی عالمانه و موشکافانه اقدام می کنند و گزارشات تحلیل گری را تنظیم می کنند علاوه بر آن در صورت وجود شرایط، مسئولیت اجرایی برعهده میگیرند .

وی عرصه های هدف را شامل مدیریت و راهبری کارآفرینی و کسب و کار، مدیریت و راهبری اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی، خلاقیت (مدیریت ایده ها) و نوآوری ( تبدیل ایده به اجرا)، مدیریت توسعه و تجاری سازی فناوری، مدیریت و راهبری استارت اپ ها و منتورینگ، توسعه کارآفرینی و اقتصاد کسب و کار  دانست.

محمدی تصریح کرد: اصول حاکم بر ساختار کلی استعدادهای درخشان در عرصه دانشجویی می تواند در گروههای تخصصی و عرصه های مختلف شکل بگیرد، در هر عرصه پرونده های مجازی بررسی می شوند، از بین افرادی که بیشترین امتیاز را داشته باشند سه نفر انتخاب می شوند، فردی که بیشترین قدرت کار تیمی و راهبری داشته باشند بعنوان رهبر گروه انتخاب می شود، فردی که بیشترین سطح برونگرایی و قدرت ارتباطی داشته باشد بعنوان مسئول روابط عمومی تعیین می شود، فردی که بیشترین تسلط در مستندسازی و فناوری اطلاعاتی داشته باشد بعنوان دبیر گروه تعیین می شود.

وی رویکردهای اساسی در کارگروهها را مدیریت داینامیک دانست و افزود: همیشه دارندگان بیشترین امتیازات در راهبری قرار میگیرند، هر گونه عملکرد مبتنی بر شاخصها و چارچوبها به امتیاز تبدیل می شود، سیستم شفاف می باشد و همه می توانند امتیازات خود را ارزیابی کنند و با امتیازی که در داشبورد اطلاعاتی است مقایسه می کنند، سیستم مبتنی بر صداقت طراحی می شود و بیشترین امتیاز منفی بر عدم صداقت خواهد بود، مستندسازی مهم ترین رکن اساسی سازمان استعدادهای درخشان در عرصه دانشجویی  خواهد بود و هر گونه ارزیابی و ادعا صرفاً بر اساس مستندات خواهد بود.

انتهای پیام/

زمان انتشار: دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۴:۳۴

شناسه خبر: 77753

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب