تلنگری دوباره بر کارکرد دوگانه دانشگاه ها در ایران

عضو انجمن اقتصاددانان ايران گفت: گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۹ از وضعیت رقابت پذیری اقتصاد های دنیا، بار دیگر پرده از دو گانگی در کارکرد مناسب دانشگاه ها در تربیت دانش آموختگان با مهارت و انتشار مقالات علمی برداشته است.

دکتر عباس علوی راد در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری از یزد؛ اعلام کرد: گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۹  از وضعیت رقابت پذیری اقتصاد های دنیا، بار دیگر پرده از دو گانگی در کارکرد مناسب دانشگاه ها در تربیت دانش آموختگان با مهارت و انتشار مقالات علمی برداشته است.

وی در توضیح این مطلب افزود: رتبه ایران در مولفه مهارت دانش آموختگان دانشگاهی در میان ۱۴۱ کشور تحت بررسی ۱۳۳ می باشد. همچنین در مولفه همکاری میان دانشگاه ها، صنعت و واحدهای تحقیق و توسعه نیز رتبه ایران ۱۲۴ بوده است.

عضو انجمن اقتصاددانان ايران گفت: اما در مولفه انتشارات علمی، رتبه ایران در میان ۱۴۱ کشور تحت بررسی ۴۲ می باشد.  جایگاه متفاوت ایران در دو مولفه مهارت دانش آموختگان دانشگاهی و انتشارات علمی به عنوان دو کارکرد شناخته شده دانشگاه ها در کشور کاملا مشهود می باشد.

وی تصریح کرد: اکنون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تمام زیر نظام های آموزش عالی کشور باید پاسخ دهند چرا دانشگاه های ایران در تربیت دانش آموختگان با مهارت و انتشارات علمی دارای کارکرد دوگانه هستند؟

علوی راد اذعان داشت: در حال حاضر تمرکز اصلی آئین نامه ارتقاء اساتید دانشگاه ها بر داشتن مقالات متعدد بوده و میزان مهارت دانش آموختگان دانشگاهی در کانون توجه نمی باشد.

وی تاکید کرد: به نظر بنده آسیب شناسی دقیق علت پدید آمدن این کارکرد دوگانه دانشگاه های کشور و تدوین یک برنامه حل مشکل محور در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای عبور از این چالش اساسی اجتناب ناپذیر می باشد.

انتهای پیام/

زمان انتشار: شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۵:۳۸

شناسه خبر: 82756

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب