به همت مهندس شروین سوری و با حمایت مادی و معنوی سا خبرگزاری علم و فناوری - به همت مهندس شروین سوری و با حمایت مادی و معنوی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز، نرم افزار شبکه‌ پیچیده در مدیریت بحران با موفقیت به تولید رسید.
تولید نرم افزار شبکه‌ پیچیده در مدیریت بحران:

به همت مهندس شروین سوری و با حمایت مادی و معنوی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز، نرم افزار شبکه‌ پیچیده در مدیریت بحران با موفقیت به تولید رسید.

مهندس شروین سوری، از اعضاء کارگروه خانه نخبگان سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز از تولید نرم افزار شبکه‌ پیچیده در مدیریت بحران خبر داد.

مهندس سوری عضو کارگروه خانه نخبگان سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز، خبر از تولید نرم افزار شبکه‌  پیچیده در مدیریت بحران به عنوان یکی طرح های حمایتی مرکز حمایت از طرح ها و پروژه های سازمان بسیج علمی، پژوهشی وفناوری البرز داد.

وی افزود: در هر برهه‌ای از زمان و برای هر کشور، مدیریت بحران نقش عمده‌ای در مواقع حساس و ضروری ایفا می‌کند. هدف این پژوهش بررسی شیوه استفاده از فنون مبتنی بر شبکههای پیچیده در شرایط بحرانی و ایجاد گراف از راههای ارتباطی بین میدان‌های اصلی شهرها است. این پژوهش سعی دارد تا با بررسی بسته شدن یا از میان رفتن هریک از گرههای اصلی در گراف، نسبت به تحلیل درست نقشههای شهری به شکلی نوین اقدام کند.

سوری گفت: روش استفاده شده در این پژوهش پیمایش و پیادهسازی یک گراف پیچیده براساس نقشه شهر قم است که به‌دلیل پیچیدگی شهری گزینه مناسبی برای پایلوت یک شبکه پیچیده است. در این پژوهش از نرم‌افزار «سایتواسکیپ  3.4.0» در فرایند تحلیل نقشه شهر و همچنین بررسی گراف نگاشت شده از روی نقشه، استفاده شد. داده‌های پژوهش بر مبنای نقشه شهری قم، اطلاعات میادین و وضعیت شهری است که به‌صورت مقطعی جمع‌آوری شد.

سوری اضافه نمود: براساس روش بکار گرفته شده در این پژوهش، میدان‌هایی که نقش کلیدی در مدیریت بحران شهر قم دارند، شناسایی و معرفی شد تا در مواقع ضروری بتوان با در نظر گرفتن اولویت این میدان‌ها، عملیات موثرتری برای کنترل بحران اجرا کرد. با توجه به یافته‌های پژوهش، می‌توان دریافت که روش بکار گرفته شده برای کنترل و مدیریت بحران میدان‌های اصلی شهرها را می‌توان برای خطوط مترو، لوله‌های آبرسانی و گازرسانی، ایستگاه‌های آتش‌نشانی، حمل و نقل و از این دست نیز مورد استفاده قرار داد.

این طرح در شبکه های مدیریت بحران یکپارچه کاربرد دارد.

زمان انتشار: یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۴:۱۰

شناسه خبر: 83115

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب