به همت دکتر مهدی رشوند و با حمایت مادی و معنوی ساز خبرگزاری علم و فناوری - به همت دکتر مهدی رشوند و با حمایت مادی و معنوی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز، ماشین برداشت زیتون با موفقیت به تولید رسید.
تولید ماشین برداشت زیتون:

به همت دکتر مهدی رشوند و با حمایت مادی و معنوی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز، ماشین برداشت زیتون با موفقیت به تولید رسید.

دکتر مهدی رشوند، از اعضاء کارگروه خانه نخبگان سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز از تولید ماشین برداشت زیتون خبر داد.

دکتر رشوند عضو کارگروه خانه نخبگان سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز، خبر از تولید ماشین برداشت زیتون به عنوان یکی طرح های حمایتی مرکز حمایت از طرح ها و پروژه های سازمان بسیج علمی، پژوهشی وفناوری البرز داد.

وی افزود: در دهه اخیر علی رغم پیشرفت های روزافزون در نقاط مختلف جهان در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی، کشور ایران نتوانست پیشرفت چشمگیری در زمینه کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی داشته باشد. همچنین بر خالاف برنامه ی توسعه ششم که بودجه ای در راستای تحقق مکانیزایسون کشاورزی صورت گرفت است، کشاورزان همچنان از عدم مدیریت بخش مکانیزاسیون کشاورزی رضایت کافی ندارند. یکی از زمینه هایی که کشاورزان همیشه با آن در چالش بودند بخش برداشت محصولات کشاورزی می باشد. همانظور که می دانید زیتون یکی از محصولات استراتژیک کشور ایران می باشد که متاسفانه همچنان کشاورزان روش سنتی چیدن( با دست و یا چوب) را در پیش گرفته اند.

رشوند گفت: لازم به ذکر است که در سال های 1390-1392 چند نمونه ماشین های برداشت از خارج از کشور وارد شد. عملکرد نسبتا خوب دستگاه های ساخته شده در خارج از کشور منوط به گونه های موجود در آن کشور می باشد و با توجه به تفاوت بین گونه ها ممکن است عملکرد خوبی در کشورهای دیگر با گونه های متفاوت نداشته باشد. ماشین برداشت شانه ای وسیله  نسبتا خوبی در سایر کشورها مانند ایتالیا بوده است ولی متاسفانه در کشور ایران با توجه به گونه های خاص ایرانی عملکرد ضعیفی داشته است.

رشوند اضافه نمود: به خصوص در هنگامی که محصول زیتون رسیده و جهت روغن کشی برداشت می شود، در اثر ضربه های شدید باعث کوفتگی و صدمه دیدن زیتون می شود. هدف از این تحقیق شبیه سازی عملکرد دستگاه ماشین برداشت شانه ای با مکانیزم های متفاوت می باشد تا در نتیجه بتوان یک نمونه اصلاح شده ماشین برداشت زیتون شانه ای با توجه به گونه های موجود در کشور ایران طراحی و ساخته شود.

این طرح در برداشت هوشمند زیتون کاربرد دارد.

زمان انتشار: یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۴:۱۵

شناسه خبر: 83118

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب