به همت مهندس مهراد امین زاده و با حمایت مادی و معن خبرگزاری علم و فناوری - به همت مهندس مهراد امین زاده و با حمایت مادی و معنوی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز فویل‌های فوق نازک نیکلی به روش رسوب نشانی الکتریکی با موفقیت به تولید رسید.
تولید فویل‌های فوق نازک نیکلی به روش رسوب نشانی الکتریکی:

به همت مهندس مهراد امین زاده و با حمایت مادی و معنوی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز فویل‌های فوق نازک نیکلی به روش رسوب نشانی الکتریکی با موفقیت به تولید رسید.

مهندس مهراد امین زاده، از اعضاء کارگروه خانه نخبگان سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز از تولید فویل‌های فوق نازک نیکلی به روش رسوب نشانی الکتریکی خبر داد.

مهندس امین زاده عضو کارگروه خانه نخبگان سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز، خبر تولید فویل‌های فوق نازک نیکلی به روش رسوب نشانی الکتریکی به عنوان یکی طرح های حمایتی مرکز حمایت از طرح ها و پروژه های سازمان بسیج علمی، پژوهشی وفناوری البرز داد.

وی افزود: در این پژوهش تولید فویل­های نیکلی به روش رسوب‌نشانی الکتریکی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از حمام معروف واتس با افزودنی­های ساخارین و SDS استفاده شد. تحت شرایط ثابت، پارامترهای چگالی جریان، دما و pH حمام‌آبکاری بررسی و مقادیر مناسب تعیین گردید و  فویل‌های با کیفیت مناسب تولید شد. همچنین تاثیر این عوامل بر ریز ساختار، مورفولوژی و سختی فویل­ها و برخی از خواص فویل‌ها بررسی شد و در نهایت صحت نتایج و ارجحیت نسبی پارامترها در کیفیت از طریق الگوهای AHP کنترل شد.

امین زاده گفت: نتایج نشان داد که تحت شرایط آزمایش‌ها مناسب‌ترین چگالی جریان A/dm211، دما C°65 و 3pH= الکترولیت بود. سختی فویل­ها با افزایش چگالی جریان افزایش می‌یافت و به حدود 280 ویکرز می‌رسید و دمای و pH الکترولیت تاثیر محسوسی بر سختی محصولات نداشت. ضخامت فویل­ها نیز با افزایش چگالی‌جریان بیشتر و در فرایندی به مدت زمان 30 دقیقه به حدود 50 میکرون می‌رسید.

این طرح در صنایع نظامی و پزشکی کاربرد دارد.

زمان انتشار: یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۹:۵۵

شناسه خبر: 83119

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب