برای اولین بار صورت گرفت؛

تولید مداری که به جای الکتریسیته از امواج مغناطیسی استفاده می کند.

مهندسان دانشگاه ام آی تی برای اولین بار موفق به طراحی مداری شده اند که به جای الکتریسیته در آن امواج مغناطیسی جریان می یابند.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از خراسان جنوبی و به نقل از اینترستینگ اینجینیرینگ، مدار یادشده که می تواند در انواع رایانه ها و وسایل برقی مورد استفاده قرار بگیرد به جای برق متکی به امواج مغناطیسی است.

مزیت استفاده از مدارهای تازه افزایش کارآیی و بهره وری دستگاه های الکترونیکی خواهد بود. رایانه های فعلی برای انجام پردازش های خود برق زیادی مصرف می کنند و باید تمامی داده های جمع آوری شده را ذخیره کنند تا بتوانند مجددا به آنها دسترسی یابند. استفاده از الکتریسیته همچنین موجب تولید گرمای فراوان می شود.

از همین رو محققان از مدتها قبل به دنبال طراحی مدارهای تازه ای بوده اند که متکی به مصرف الکتریسیته نباشند. سرانجام بعد از سال ها تحقیق امواج مغناطیسی به عنوان یک جایگزین در این عرصه مطرح شده اند. عدم تولید گرمای زیاد، مصرف انرژی کمتر و بهره وری و هزینه کمتر مزیت استفاده از روش مذکور است.

برای استفاده از امواج مغناطیسی در مدارهای جدید تغییراتی در طراحی و معماری آنها ایجاد شده و از دیواره هایی در ابعاد نانو و لایه های مغناطیسی برای هدایت امواج بهره گرفته شده است. البته هنوز برای کسب اطمینان از ثبات این مدارهای جدید باید بررسی های بیشتری صورت بگیرد.

زمان انتشار: سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۹:۱۹

شناسه خبر: 83803

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب