تولید و تکیثر ۱۵ ژنو تیپ گردوی پیوندی به همت دوجوان پژوهشگر خویی

دو پژوهشگر جوان وباغدار خویی موفق به تولید و تکثیر گردوی پیوندی در ۱۵ رقم و ژنوتیپ شدند

این محقق و باغداران خویی جوان آقایان مجید برزگر وصفدر افشار هستند که درده سال و بعنوان پایان نامه و رساله تحقیقاتی خود اقدام به جمع آوری و تحقیق روی ژنو تیپ های مختلف گردو از نقاط مختلف ایران کرده و ابتدا در فضای گلخانه ای وسپس در نها لستان موفق به تولید و تکثیر این ارقام شدند
مهندس امینی مدیر جهاد کشاورزی خوی گفت: تولید و تکثیر نهال گردوی پیوندی در فضای محدود و در گلخانه کار تحقیقی سخت و نادری است که این دو جوان توانسته اند این کار تحقیقی و علمی را بخوبی انجام داده و حتی و با ایجاد نهالستان به روش تولید انبوه گردوی پیوندی درکشور دست یابند
وی تاکید کرد : این فعالیت تحقیقی ثمر بخش بستر را برای رونق کشت و تولید گردو وصادرات و اقتصادی کردن این محصول ارزشمند فراهم ساخته است
مهندس برزگر یکی از این محققان و باغداران جوان ارقام شناسایی وتولیدی ژنو تیپهای مختلف گردوی پیوندی را 15 نوع اعلام و تصریح کرد : سالانه بیش از 50 هزاراصله نهال از این ژنو تیپ های پیوندی را تولید و به گردو کاران عرضه میکنند
افشار پژوهشگر دیگر ، سازکاری در مناطق و اقلیم های مختلف را یکی از ویژگیهای ژنوتیپها و ارقام گردوی پیوندی اعلام و اضافه کرد : با این ارقام پیوندی تولید گردو از 2 تن در هر هکتار به بیش از 5 تن رسیده است
وی افزود : دیرگل بودن در جهت عبوراز سرمای بهاره در مناطق سردسیرو مقاوم در برابر بیماریها ازدیگر مزایای مهم ارقام گردوی پیوندی تولیدی از ژنو تیپ های شناسایی و تکثیر شده است
وی تصریح کرد : برای تولید این ژنوتیپ های گردوی پیوندی با مراکز علمی -کشاورزی چندین کشور گردو خیزجهان از جمله رومانی ، مجارستان ، ترکیه و کشور چین ارتباط علمی و تحقیقاتی تنکاتنکی داشته اند
این دو جوان محقق توانسته اند در مسیر تحقیقات خود برای 25 نفر دانش آموخته کشاورزی و افراد دیگر شغل ایجاد کنند
اینک این محققان و پژوهشکران بفکر ایجاد باغ مادری گردو متشکل از ارقام پرمحصول برای اولین بار در کشور هستند
آذربایجان غربی با 5 هزار 300 هکتار باغات گردو جایگاه پنجمی را در تولید این محصول در کشور دارد

زمان انتشار: سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۶:۱۸

شناسه خبر: 84437

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب