بیش از نیمی از ترافیک اینترنت ایران خارجی است!

رییس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی گفت: بیش از نیمی از ترافیک ایران خارجی است و هزینه زیادی بر کشور تحمیل می کند

به گزارش خبر گزاری علم و فناوری استان تهران،پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی در نشست علمی  نگاهی دوباره بر ماهیت و میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت:زیر ساخت ها و بستر لازم

و کافی شبکه ملی اطلاعات توسط دولت ایجاد نشده و گفت اگر اینترنت جهانی دچار مشکل شود(کاربران ایرانی به دلیل وابستگی زیاد کار به اینترنت دچار مشکل می شوند) و از کار های روز مره شان

عقب می مانند.

مهدی پور در ادامه صحبت هایش به خسارات معنوی و انسانی  قطع اینترنت اشاره کرد و گفت ۸۰درصد ترافیک اینترنت ایرانی خارجی است و هزینه  دلاری  زیاذی به کشور تحمیل می کند  و در صورتی

است که ۸۰درصد ترافیک کشور کره جنوبی داخلی است !!!!!

 

 

خبرنگار : علیرضا یزدی نژاد

زمان انتشار: چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۸:۳۸

شناسه خبر: 84496

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب