یکی از مسئولیتهای مهم حوزه و دانشگاه نسبت به بیانی خبرگزاری علم و فناوری - یکی از مسئولیتهای مهم حوزه و دانشگاه نسبت به بیانیه گام دوم بازنگری و بررسی خروجی ها است
قائم مقام مدیر حوزه های علمیه گفت؛

یکی از مسئولیتهای مهم حوزه و دانشگاه نسبت به بیانیه گام دوم بازنگری و بررسی خروجی ها است

قائم مقام مدیر حوزه های علمیه، با بیان این که بدنه حوزه و دانشگاه بدنه فرهیختگی، دانش، تقوی، دیانت، تعهد و احساس مسئولیت است، گفت: یکی از مسئولیتهای مهم حوزه و دانشگاه نسبت به بیانیه گام دوم بازنگری و بررسی راجع به خروجی ها است.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از اصفهان، حجت الاسلام والمسلمین غفوری قائم مقام مدیر حوزه های علمیه در نشست حوزه و دانشگاه در اصفهان با بیان این که بدنه حوزه و دانشگاه بدنه فرهیختگی، دانش، تقوی، دیانت، تعهد و احسال مسئولیت است، گفت: یکی از مسئولیتهای مهم حوزه و دانشگاه نسبت به بیانیه گام دوم بازنگری و بررسی راجع به خروجی ها است

حجت الاسلام والمسلمین غفوری با حضور در نشست وحدت حوزه و دانشگاه با ایراد سخنانی به نقش حوزه و دانشگاه و همکاری آنها نسبت به بیانیه گام دوم و ارائه راهکارهایی عملی که منشا آثار و برکاتی برای جامعه در مسیر اهداف بیانیه می شود تاکید کرد.

وی درادامه با بیان این که حوزه و دانشگاه در قبال این بیانیه چه باید بکنند، به چهلمین سال شهادت شهید آیت الله دکتر مفتح اشاره کرد و افزود: نماد وحدت حوزه و دانشگاه عالمی حوزوی و دانشمندی دانشگاهی است.

 وی با بیان این که در این چهل سال جلسات زیادی در رابطه با وحدت حوزه و دانشگاه برگزار شده و شرکت داشته است، تصریح کرد: اما وزن این جلسه نسبت بسیاری از جلساتی که حضور داشته ام بالاتر و واقعا تا حدی استثنایی است.

حجت الاسلام والمسلمین، اظهار داشت: در رابطه با این که در این چهل سال در زمینه وحدت بین حوزه و دانشگاه چه کارهای  انجام شده است نیازمند یک کار تحقیقی بسیار دقیق و جامعی است و باید حوزه و دانشگاه کمک کنند.

وی گفت: موضوع دیگر این که الان در یک شرایط بسیار حساسی قرار داریم به دلیل این که چهل ساله گذشته را بیانیه بسیار ماهرانه و استادانه تدوین کرده، بیانیه گام دوم آن چه که در اثر برپایی انقلاب اسلامی و نظام انقلاب اسلامی پیش آمده است را منعکس و چشم انداز آینده را هم بسیار خوب ترسیم کرده است.

قائم مقام مدیر حوزه های علمیه ادامه داد: یعنی ما الان در یک نقطه ای ایستاده ایم که گذشته را از نگاه این دانشمند فقیه حوزوی و آشنا با مباحث روز بسیار به روز می بینیم، از نگاه رهبر معظم انقلاب همه گذشته و حقایقی را که سعی دشمن بر آن است که مفغول بماند رونمایی و تبیین شده همچنین این که در آینده چهل سال دوم می خواهیم به کجا برسیم در بیانیه به خوبی تبیین شده است.

 

بررسی تبیین بیانیه یک کار استادانه است

وی با تاکید بر این که هرچه از پیشرفت و فهم و درک و ارتقای معارف و مفاهیم در جامعه صورت بگیرد مربوط به وادی علم می شود، خاطرنشان کرد:  یعنی نمی شود پیشرفتی در جامعه رخ بدهد اما پای علم و عالم و دانشمند در میان نباشد.

 حجت الاسلام والمسلمین غفوری، خاطرنشان کرد: «بیانیه ای است که برای تدوین آن رهبر معظم انقلاب فرموده اند بصورت ویژه زحمت کشیدم، کاری بسیار دقیق است و اگرچه در این بیانیه اقشار مختلف مخاطب قرار گرفته اند ولی مخاطب اصلی بیانیه حوزه و دانشگاه است و در این مطلب تردیدی نیست که اگر نسبت به تبیین بیانیه بحث کنیم کار اساتید حوزه و دانشگاه است و کسی غیر از اساتید حوزه و دانشگاه توان فهم  قابل و جامع و دقیق بیانیه را ندارد یعنی در مرتبه بالایی در مرتبه استادی نیاز است .«

قائم مقام مدیر حوزه های علمیه گفت: بررسی تبیین بیانیه یک کار استادانه است اگر قرار است خط مشی و نقشه راه چهل سال آینده کشور عزیز اسلامی بزرگ به تعبیر مقام معظم رهبری  ایران اسلامی  بزرگ ترسیم شود حتما توسط دانشمندان این جامعه باید بشود که دانشمندان این جامعه در حوزه و یا دانشگاه هستند.

وی گفت: این کار بسیار بزرگی است بخشی از این تدوین واقعا نیاز به کار تحقیقی دارد و نیاز است که قلمهای استادانه اساتید  بزرگوار  به حرکت دربیاید و بخشهای مختلف بیانیه شرح بشود تدوین بشود سابقه اش بررسی شود و بعد آنچه که الان از ظرفیتها در کشور برای تحقق آن چه که برای آینده رهبر معظم انقلاب در بیانیه پیش بینی کرده اند تدوین بشود که راهکارها چیست به چه سرمایه هایی نیاز دارد، سرمایه نیروی انسانی آن با چه کیفیتی باید حضور پیدا کند.

 

آینده بنحوی ترسیم می شود که شرایط امروز دانشجویی و طلبگی ما است

حجت الاسلام والمسلمین غفوری خاطرنشان کرد: بخشی از آن در تدوین است برای تدوین لسانی و زبانی برای مخاطبین ما است آینده جامعه ما در پی دانش آموزان و دانشجویان  و طلاب امروز حاضر در دانشگاهها و حوزه های  علمیه و مدارس باید دید یعنی آینده بنحوی ترسیم می شود که شرایط امروز دانشجویی و طلبگی ما است.

وی با بیان این که آن طور که امروز فکر دانشجو و طلبه ما در حوزه و دانشگاه ساخته شود قطعا آینده را بر این اساس می شود دید، گفت: آیا واقعا خروجی حوزه و دانشگاه ما بویژه در حوزه  تحصیلات تکمیلی و سطوح عالی حوزه و دروس خارج و فقه و اصول این گونه است. 

قائم مقام مدیر حوزه های علمیه تصریح کرد: حدود 534حوزه علمیه داریم آیا خروجی های ما متناسب  با این تفکر  و متناسب با این سطح از درک و فهم و آینده نگری و با چنین افقی پیش رو تربیت می شوند در دانشگاه همین طور.

 

یکی از مسئولیتهای مهم حوزه و دانشگاه نسبت به بیانیه گام دوم بازنگری و بررسی راجع به خروجی های است

وی گفت: لذا عرض بنده این است که یکی از مسئولیتهای مهمی که بر عهده حوزه و دانشگاه است نسبت به بیانیه گام دوم بازنگری و بررسی راجع به خروجی های ما است و گرنه وحدت حوزه و دانشگاه زمانی بوده است که حوزه و دانشگاه یکی بوده چون از دانشگاههای امروزی حدود صد صدوپنجاه سال بیشتر نمی گذرد و قبل از آن حتی علوم طبیعی هم توسط علما بحث و تدریس و تالیف می شد، حوزه و دانشگاه از اساس وحدت داشته اند این جوری نیست که بخواهد ایجاد شود.

 

بدنه حوزه و دانشگاه بدنه فرهیختگی، دانش، تقوی، دیانت، تعهد و احسال مسئولیت است

قائم مقام مدیر حوزه های علمیه، با بیان این که امروز به نقطه ای رسیده ایم که حتی بعضی از تعابیری هم که بکار برده می شود احساس میکنم خیلی در شان این مراکز علمی فاخر نیست، ابراز داشت: «بنده که از نزدیک با بدنه حوزه و دانشگاه سرو کار دارم می دانم این بدنه بدنه فرهیختگی، دانش، تقوی، دیانت، تعهد و احسال مسئولیت است».

وی با تاکید بر این که فضای غالب همین است، ادامه داد: دلیلش هم این است همانطور که در بیانیه هم مقام معظم رهبری اشاره فرموده اند، اگر کشور به رتبه شانزدهم علمی در بین دویست کشور دنیا می رسد اگر سرعت علمی بیش از ده برابر نسبت به پیشرفت علمی دنیا در کشور ما اتفاق می افتد که یک استثنا است به همین دلیل است یعنی اگر این مراکز  تعهد، احساس مسئولیت فرهیختگی و واقعا این مراکز دیانت و تقوی نمی بود کجا چنین چیزی رخ می داد حوزه های علمیه و دانشگاهها تنها مرکز تولید علم در جامعه و در همه جوامع بشری است و آنچه قرار است در آینده رخ بدهد تابع تولید علمی است که از گذشته شروع شده است و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در این سالها شروع شده و ادامه دارد.

 

حدود 3500 اثری که در گمنامی توسط طلاب و فضلای حوزه علمیه قم تولید شده بود جمع آوری و از منتخبین این آثار حدود 31جلد کتاب در حوزه علوم انسانی تولید شد

وی سپس به یکی از کارهای مهمی که در سه سال گذشته انجام شده است اشاره کرد و گفت: دبیرخانه انجمنهای علمی حوزه علمیه قم فراخوانی داد تمام آثار تولید شده توسط فضلای حوزه علمیه قم در زمینه علوم انسانی را جمع آوری کردند.

حجت الاسلام والمسلمین غفوری تصریح کرد: حدود 3500 اثری که در گمنامی توسط طلاب و فضلا تولید شده بود جمع آوری کردند که از منتخبین این آثار حدود 31جلد کتاب در حوزه علوم انسانی تولید شد یک حرکت پر شتاب علمی که بدنه حوزه هم درگیر بود.

 

بدنه حوزه و دانشگاه همواره و پا به پای هم در مسیر احساس مسئولیت و انجام مسئولیت های الهی حرکت کرده است

وی خاطرنشان کرد: بدنه حوزه و دانشگاه همواره در مسیر احساس مسئولیت و انجام مسئولیت های الهی حرکت کرده در عصر پیروزی انقلاب اسلامی یعنی خیزش انقلابی بدنه حوزه و دانشگاه پا به پای هم در پیروری انقلاب اسلامی نقش داشتند در دوران انقلاب اسلامی همین همپایی و همراهی و همدلی و همدستی برای تحقق هدف مهم و دستیابی به پیروزی محقق بود.

 

مهمترین توقع رهبر فرزانه انقلاب از همه ما حوزه و دانشگاه تبیین بیانیه برای مخاطب خاص در سطح خودش و برای مخاطبین عام جامعه در سطح خودش است

قائم مقام مدیر حوزه های علمیه در ادامه با بیان این که در عرصه تولید علم هم همینطور بوده است، بیان داشت: «در عرصه تبیین اقتضایی که شاید در این دوران است این که الان بیانیه ای با این عظمت توسط رهبر معظم انقلاب خلق و به جامعه علمی کشور عرضه شده است و مهمترین توقعی که رهبر فرزانه انقلاب دارند از همه ما حوزه و دانشگاه تبیین بیانیه برای مخاطب خاص در سطح خودش و برای مخاطبین عام جامعه در سطح خودش است».

نوع ارتباط حوزه و دانشگاه باید با جامعه به روز شود

حجت الاسلام والمسلمین غفوری  با اذعان به این که یکجاهایی شنوایی جامعه از اساتید محترم دانشگاهی شاید بیشتر و یکجاهایی از زبان علما شاید موثرتر باشد، تاکید کرد: در یکجاهایی ممکن است شرایط اجتماعی حوزه و دانشگاه نسبت به مخاطبینش نسبت به گذشته متفاوت شده باشد اگر چنین باشد آسیبی که هست از ناحیه خودماست بنظرم باید در زمینه ارتباط با جامعه تجدید نظر کنیم نوع ارتباط حوزه و دانشگاه باید با جامعه به روز شود.

 

بیشترین داوطلبین تحصیل در مدرسه علمیه معصومیه قم با تحصیل ماندگار از رشته های فنی مهندسی آمده اند

قائم مقام مدیر حوزه های علمیه در رابطه با  وجود وحدت در بدنه حوزه و دانشگاه، گفت: مدرسه علمیه معصومیه که شاید بزرگترین مدرسه علمیه در قم و مختص طلاب تحصیل کرده دانشگاهی است، به حسب مسئولیتهایی که در حوزه علمیه قم داشتم یکبار کل سابقه مدرسه علمیه معصومیه مرور کردم و چه نتایج جالبی بدست آمد بیشترین کسانی که از داوطلبین تحصیل در حوزه با تحصیل ماندگار بودند و بعد به رتبه های علمی حوزه ای رسیدند کسانی بودند که از رشته های فنی مهندسی و رشته های  آمده بودند عدد هم کم نیست، برای مثال 180 دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان بودند.

 

حدود ده هزار نفر از طلاب علوم دینی تحصیلات تکمیلی را در دانشگاه گذرانده اند

وی افزود: حدود ده هزار نفر از طلاب علوم دینی بعد از گذراندن یک دوره تحصیلی در حوزه تحصیلات تکمیلی را در دانشگاه گذرانده اند یعنی بدنه حوزه منتظر نمانده و وحدت دارند.

قائم مقام مدیر حوزه های علمیه گفت: بیانیه گام دوم می تواند سرمایه ای شود که این بدنه متحد  که با دلسوزی و احساس تعهد، تقوی و لیاقت پا به پای اسلام و انقلاب و نظام و قرآن و مکتب اهل بیت ایستاده است در این مرحله خیزش علمی ویژه ای را از خود نشان خواهد داد که سرعت تولید علم در کشور ما بیش از گذشته شود.

 

غالب عرصه هایی که در بیانیه گام دوم آمده عرصه های مشترک بین حوزه و دانشگاه است

حجت الاسلام والمسلمین غفوری، خاطرنشان کرد: غالب عرصه هایی که در بیانیه آمده است عرصه های مشترک بین حوزه و دانشگاه است این نیاز به یک کار تحقیقی دارد.

وی در پایان گفت: با نگاه نقش حوزه و دانشگاه بیانیه را عنوان کردم و مصمم شدم که مطلبی بنویسم در این رابطه چون نیاز به یک کار تحلیلی بسیار دقیق و اساسی دارد غالب محورها مشترک بین حوزه و دانشگاه است و مثل گذشته منتها اگر خطی داده شود و بعضی مسیرها باز شود با سرعت و دقت بیشتر کار انجام می شود و منشا پیشرفت خواهد بود.

انتهای پیام/

معصومه صادقی

 

زمان انتشار: سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۲:۴۴

شناسه خبر: 84693

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب